Lars Arrhenius & Klara Kristalova

Mejan 94

12.5–16.06 2018, Domeij Gallery, Stockholm, Sweden

In times of Spring exhibitions, Domeij Gallery has the great pleasure to introduce a different type of Spring exhibition that we have chosen to call; Mejan-94

Around the same time last year I curated a similar exhibition with everyone that graduated from Mejan or the Royal School of Art in Stocholm during the Spring of 1995. This year I chose to “reverse” one year to 1994. So now exactly 24 years later they gather again through art, as their common denominator.

The cake parties as they were then jokingly called at school, because they were usually celebrated with cake every time someone had a birthday. One of the most unifying persons in the class was Lena Gustavsson who tragically passed away in a car accident in 2006. Lena was one of the founders of Supermarket. We will also be exhibiting some of her pieces.

At this exhibition 20 individual artists will be presented, including some very established and known names within art such as Klara Kristalova, Maria Friberg and Lars Arrhenius.

Several of them are highly active artists that work within the art circle, while some have chosen different paths in life.

Some have also created specific pieces for this very exhibition. We will present a very dynamic and interesting exhibition with a broad spectrum of painting, sculpture, drawing and photography.

How were they characterized by their years at Mejan in the early 90’s, with professors and teachers such as Harald Lyth, Ann Edholm, John-E Franzén, Kjell Strandkvist and Enno Hallek among others. Five exciting years of blood, sweat and tears. And what happened later on?

/Annika Johansson, artist, curator and former student at Mejan 1990-95.

It is no longer taken for granted that an artist will become a painter or possibly a sculptor. As one of the students described the issue: “Our generation is the first to which it is not obvious to become a painter. The natural tendency is rather to become something else.” And to become something else is to work with ideas, processes, installations or video for instance.
Quoted text from 1994 departure class catalog. Lars Vilks, professor in Art theory and History of ideas.

Contributing artists: Åsa Anderssson Broms, Lars Arrhenius, Ragna Berlin, Anette Edmark, Maria Friberg, Lena Gustavsson, Bodil Hansen, Helena Isoz, Ingela Johansson, Ingrid Johnsson, Magnus Åhs, Klara Kristalova, Mikael Lehr, Stefan Lindqvist, Johan Malmström, Marja Nurminen, Tommy Strömberg, Annelie Wallin, Martin West, Daniel Westlund.

More information:
www.galleridomeij.com

Svenska: 

Så här i vårutställningarnas tid har Domeij Gallery den stora glädjen att presentera en annorlunda vår utställning som vi valt att kalla ; Mejan-94

Vid samma tid förra året curerade jag en liknande utställning med alla som gick ut Mejan eller Kungliga Konsthögskolan i Stockholm våren 1995. I år valde jag att "backa" ett år till 1994. Så nu precis 24 år senare samlas de igen genom konsten, deras gemensamma nämnare.

Tårtklassen som dom skämtsamt kallades då på skolan, för att de var så snälla och firade med tårta varje gång någon fyllde år. En av de sammanhållande personerna i klassen var Lena Gustavsson som så tragiskt förolyckades i en bilolycka 2006. Lena var en av grundarna till Supermarket. Vi kommer att visa några verk av henne också.

På den här utställningen visas 20 individuella konstnärsskap, några är mycket etablerade och välkända namn inom konsten såsom Klara Kristalova, Maria Friberg och Lars Arrhenius.

Flera av dom är högst aktiva konstnärer som jobbar inom konstområdet, medan några har valt andra banor i livet.

Vissa har också skapat nya verk specifikt just för denna utställning. Vi kommer att visa på en mycket dynamisk och intressant utställning med ett vitt spektra av måleri, skulptur, teckning och fotografi.

Hur präglades de av sina år på Mejan tidigt 90-tal, med professorer och lärare som Harald Lyth, Ann Edholm, John-E Franzén, Kjell Strandkvist och Enno Hallek mfl. Fem händelserika år av blod, svett och tårar. Och hur gick det sen?

/Annika Johansson konstnär, curater och f.d elev på Mejan 1990-95.

Det är inte längre givet för en konstnär att bli målare eller möjligen skulptör. Som en av eleverna formulerade saken; "Vår generation är den första för vilken det inte är självklart att bli målare. Det givna är snarare att bli något annat." Och för att bli något annat är att arbeta med ideér, processer, installationer, video. osv.

Citerad text ur avgångskatalogen 1994.
Lars Vilks, professor i konstens teori och idéhistoria

Deltagande konstnärer: Åsa Anderssson Broms, Lars Arrhenius, Ragna Berlin, Anette Edmark, Maria Friberg, Lena Gustavsson, Bodil Hansen, Helena Isoz, Ingela Johansson, Ingrid Johnsson, Magnus Åhs, Klara Kristalova, Mikael Lehr, Stefan Lindqvist, Johan Malmström, Marja Nurminen, Tommy Strömberg, Annelie Wallin, Martin West, Daniel Westlund.

Mer information:
www.galleridomeij.com

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently closed for the holidays

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com