Lars Arrhenius

Next:Utopia

24.9 2016–5.3 2017, Norrköpings Konstmuseum, Sweden

Participating artists:
Lars Arrhenius & Eric Ericson, Camilla Carlsson & John Håkansson, Dušica Dražić, Ilkka Halso, Andreas Johansson, Clay Ketter, Maria Miesenberger, MYCKET med Katarina Bonnevier, Thérèse Kristiansson, Mariana Alves Silva, Nils Norman and Marjetica Potrč.

From Press Release (ins Swedish only):
Norrköping kommer att genomgå stora förändringar under de kommande åren; under namnet Next:Norrköping lanseras en framtidsvision med nya arbetsplatser, bostäder och kommunikationsmöjligheter. ”År 2030 kommer Norrköping delvis vara en ny stad” lovar projektet. I ljuset av detta vill utställningen Next:Utopia undersöka gränslandet mellan konst, arkitektur och stadsutveckling. Både svenska och utländska konstnärer kommer att ge sin bild av hur konstens roll kan se ut i Norrköping. Alla vill vi leva ett så rikt liv som möjligt, men vem bestämmer vad som hör till ett rikt liv? Genom konsten kan samhället betraktas ur nya synvinklar och konstnärer kan bidra till att skapa dialog och delaktighet. Det finns kanske grupper som inte inkluderas i framtidsvisionerna och i så fall: varför? För vem blir staden en utopi och för vem blir staden en dystopi?

År 1516 publicerade Thomas More boken Utopia som beskriver ett fiktivt ösamhälle och dess religion, sociala liv och politik. En tolkning av boken är att Utopia är ett perfekt samhälle, men onåbart. Även inom den konstnärliga praktiken ryms en historia av att diskutera och visualisera en värld bortom de normer och system vi lever i. Genom att ta del av konstnärernas framtidsvisioner tillåts vi att reflektera över hur våra liv ser ut idag, hur de är strukturerade och hur vi kan bidra till en generös gemenskap som speglar samhällets mångfald i framtiden.

Next:Utopia kommer att äga rum i museets gallerier på entréplan och i stadsrummet. Utställningen är producerad av Norrköpings Konstmuseum och kompletteras av visningar och föreläsningar.

More information:
www.norrkopingskonstmuseum.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12–5 pm
Saturday 12–4 pm
Or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com