Lars Arrhenius

Tegn i Tiden

1.9–16.12 2012, Kinokino, Sandnes, Norway

From Press Release (in Norwegian)

Vi er omgitt av ulike typer informasjon i form av reklame og ulike praktiske opplysninger. For at informasjonen skal nå flest mulig, er det viktig at den er gjenkjennelig og lett å oppfatte – som enkle piktogrammer og symboler.

Denne høsten ønsker KINOKINO bl.a. å se nærmere på hvordan kunstneren Lars Arrhenius har brukt enkle tegn og symboler til å fortelle historier - om kompliserte liv, valg og strukturer, om menneskelige kvaliteter, gaten og byen samt nærmiljøet og storsamfunnet. Hvordan henger disse nivåene sammen – det hverdagslige og individuelle og det politiske og fellesskapet?

Høstens program har fått tittelen TEGN I TIDEN, og inkluderer i tillegg til hovedutstillingen med Lars Arhhenius bl.a. tre utstillinger i eget prosjektrom, filmvisninger, foredrag og debatter, samt et prosjekt for barn i tilknytning til hovedutstillingen.

LARS ARRHENIUS

Utgangspunkt for tema og øvrig program denne høsten er hovedutstillingen i galleriet med arbeider av den svenske kunstneren Lars Arrhenius. Det er første gang kunstneren har en større separatutstilling i Norge.

Hovedtemaet i hans kunst er mennesket og hverdagens dramaer. Til tross for et enkelt uttrykk, rommer Arrhenius' verker fine følelsesmessige dimensjoner av både alvor og humor. Arbeidene er på ulike måter et speilbilde av tiden vi lever i, og Arrhenius bruker dem til å fortelle historier. Arrhenius humoristiske bruk av onomatopoetika skaper en kjede av hendelser som knytter de lydene vi hører til en rekke handlinger og konsekvenser. Arbeidene hans er samtidig en kritikk av de samme rutiner og ritualer, der alt dreier seg om gjenkjennelse. Vi spør oss selv – Er dette alt? – Er det slik resten av livet mitt skal være? Livet som menneske er forutsigbart og består av symboler og klisjeer – samtidig som vi har ulike valg. – Kan mønstre brytes? Kan livene våre endres?

Enten du ser på en gate, en boligblokk, en by, eller ser lenger bak, fokuserer Arrhenius på de endeløse aktiviteter i et urbant liv, og tilbyr et sosiologisk syn på kompleksitet og repetisjon av menneskelig atferd. Som en moderne Bruegel, undersøker Arrhenius den tragikomiske verden rundt ham. Arbeidene til Arrhenius har vært vist over hele verden.

For more information: www.kinokino.no

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12–5 pm
Saturday 12–4 pm
Or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com