Lars Arrhenius

Samling i förvandling

13.12 2014 – 22.11 2015, Uppsala Art Museum, Sweden

A Collection in Transformation
Theme: Macro/Micro
Uppsala Art Museum presents a new exhibition with selected works from the museum's collections. Three main directions can be discerned in the exhibition: science, communication and existentialism.

Svenska: 

Tema: mikro/makro
Utställningen visar ett urval konstverk från museets samlingar på temat mikro/makro. Tre ämnesområden finns representerade och kan ses som en tolkning av de verk som visas ur ett mikro- och makroperspektiv: vetenskap, kommunikation och existentialism. Genom att undersöka de många små detaljerna växer ett större sammanhang fram. Vetenskapliga iakttagelser och fördjupningsnivåer möter de stora allmängiltiga frågorna.

Två betydelsefulla och centrala verk i utställningen är Sten Eklunds (1942-2009) Anteckningar rörande Kullahuset från 1972 och Lars Arrhenius (f 1966) A – Z från 2002. ”Kullahuset” är en fiktiv berättelse om en vetenskapsman som av en händelse stöter på ett fullt utvecklat, men plötsligt övergivet samhälle. Denna upptäckt får förödande konsekvenser för vetenskapsmannen. Verket A – Z är en bildberättelse i serieform om 18 olika karaktärer som korsar och möter varandra i en välbekant Londonmiljö.

Uppsala konstmuseum har förvärvat konst till samlingarna genom donationer, gåvor och inköp. Idag finns det ca 11 000 verk i museets samlingar.

Mer information:
konstmuseum.uppsala.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12–5 pm
Saturday 12–4 pm
Or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com