Lisa Jonasson

Bild för demokrati

8.9 2018, Konstfönstret, Södertälje

Participating artists:
Parasto Backman, Johanna Burai, Oscar Emanuel, Alexandra Falagara & Minda Jalling / Bastion Lab, Karl Grandin, Edith Hammar, Sepidar Hosseini, Kalle Johansson, Konstgruppen Ful, Lisa Jonasson, Oskar Laurin, Olof Sandahl, Oli Svenblad, Nille Svensson, Ulla Wennberg och Klara Wiksten

From Press Release (In Swedish only):

Utställningen Bild för demokrati samlar grafiska formgivare och konstnärer i en utställning som består av nya och gamla affischer som adresserar grundläggande förutsättningar för en hälsosam demokrati. Politiska affischer, gjorda med olika grafiska tekniker, har under hela 1900-talet och fram tills idag varit ett särskilt effektivt och viktigt medium att i offentligheten uppmärksamma sociala orättvisor. Det har inte minst varit ett sätt att organisera olika typer av motstånd.

2018 firar vi genombrottet för demokrati i Sverige, för 100 år sedan infördes allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Demokratin i Sverige är stark. De mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är väl förankrade, men samtidigt finns det utmaningar. Demokrati handlar om mer än enbart val och politiska beslut, det handlar även om att varje dag aktivt skapa en bra grogrund för en hållbar demokrati och samhällsutveckling.

Oroande tecken som indikerar att intoleransen växer hopar sig i Sverige och i Europa. Det känns mer angeläget än på länge att värna en levande demokrati. Intolerans och bristen på en bred representation av medborgare, i beslutande positioner i vårt samhälle är ett hot mot hela den värdegrund som bygger vår demokrati.

Utställningens affischer speglar en bred palett med känslor, frågor, uppmaningar och förhoppningar. Design och affisch-estetik kan omtolka komplexa idéer, frågor och val. Det kan göra dem enklare att förstå. Kunskap och information har genom historien varit de största fienderna till intolerans. Möten och dialog stärker vårt samhällsskydd mot de värderingar som splittrar oss och ställer grupper mot varandra.

Konstfönstret är en perfekt plats för att visa utställningen i det offentliga rummet. Direktkontakten med Södertäljeborna sänker tröskeln för mötet med konst och i detta fall, mötet med tankar om demokrati.

Konst är en viktig frizon för experimentella och diskuterande aktiviteter. Kan ett grafiskt tryckt budskap öka intresset för tillståndet i vår demokrati? Grafikens Hus vill med utställningen Bild för demokrati bjuda in publiken till att överväga hur man skapar ett samhällsengagemang och startar en dialog? Och på vilka sätt man via affischkonsten kan lyfta fram hur viktig en levande och hälsosam demokrati är för oss alla.

Vernissage:
Lördagen 8 september kl. 13.30–14.30
Konstfönstret, Köpmangatan 1, Södertälje.
Vi bjuder på alkoholfri dryck och enklare tilltugg.

Utställningen håller öppet dygnet runt till 4 november 2018.

More info:
www.grafikenshus.se

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com