Lisa Jonasson & Matti Kallioinen

Gestus

13.3–22.8 2021, Uppsala konstmuseum, Sweden

(In Swedish only)

Från pressrelease:
Fråga inte vem det är utan hur det känns? säger Lisa Jonasson om sina motiv. I utställningen sammanförs två konstnärskap, som genom ett distinkt färg- och formspråk satt sin prägel på svenskt konstliv. De har öppnat dörrar mot olika scenrum och skapat egna alternativa verkligheter. I Lisa Jonassons detaljerade pappersklipp är kroppen ett membran mellan andliga och fysiologiska processer. Matti Kallioinens storskaliga mobila skulpturer söker sig både mot artificiell intelligens, matematiska principer och bakåt mot ritiska uttryck.

Termen Gestus är en hämtad från Bertolt Brechts teatermetodik där skådespelaren aktivt synliggör sin egen relation till rollfiguren. Tyngdpunkten läggs samtidigt i och utanför rollen. Både Lisa Jonasson och Matti Kallioinen har i sin konst en öppning mot det teatrala, där uppvisandets och iscensättandets gester på liknande sätt materialiseras.

Lisa Jonasson och Matti Kallioinen lever även tillsammans, delar ateljé och är del av varandras processer. I Gestus prövar vi vad som händer när konsten också får samexistera i utställningsrummet på ett symbiotiskt vis. Konstverken själva ger utlopp för polyfona röster, snarare än ett tydligt subjekt. Kanske är det ett ofött barn, en ande, eller ett löv som kommunicerar. Här är processen och rörelsen det centrala, vad som blir levande i gesten.

I en ny serie arbeten har Lisa Jonasson vidareutvecklat sina färgrika papperscollage och klipper nu istället i metall. Hon har trasat sönder gamla kakformar i aluminium, koppar och mässing, omformat metallen till gestalter, karaktärer. Metallen bär med sig missfärgningar och skrap, spår från ett tidigare liv. Det är en okonstlad lek där konstnären är schaman och besvärjare, i ett bilduniversum som både tillåter flytande positioner och könsöverskridande individer. I bilderna blir kroppen både öppning och låsning.

Matti Kallioinens skulpturer och måleri genomströmmas av en vågrörelse, en organisk puls. Betoningen ligger på tomrummet mellan de basala formelementen, hur dessa ytor och linjer kommer i svängning med eller mot varandra. De pekar inte bort, de befinner sig här och nu. Matti Kallioinen är även intresserad av hur det performativa i själva skapandet blir en del av upplevelsen, men också mer perceptionspsykologiska frågor, hur ansikten framträder och faller sönder.

I utställningens innersta rum presenteras ett mörkt upplöst universum. Här visas Lisa Jonassons verk Rotpost, en serie collage i diabildsramar där fragment av blad, lavar och en och annan fluga sammanfogats till små gestalter eller scener. Naturens egna linjer balanserar som i en tuschteckning, i en dragkamp mellan ordning och kaos.

När får gestalten liv och går från död till levande materia? Engelskans animate beskriver denna förskjutning. Detta är frågor som länge upptagit Matti Kallioinen i hans arbete med att sy, konstruera och programmera uppblåsbara skulpturer. Till Gestus har han skapat en koreografi av 16 mänskliga gestalter, karaktärer fångade i små loopar av gruppdynamisk tillblivelse.

Läs mer här:
www.konstmuseum.uppsala.se

Läs en recension av Sebastian Johans i DN:
www.dn.se/kultur/gestus-pa-uppsala-konstmuseum-arets-hojdpunkt/

Läs en recension av Cristina Karlstam i Uppsala Nya Tidning:
www.unt.se/gester-som-oppnar-portar/

Läs en recension av Magnus Bons i Konsten:
www.konsten.net/jonasson-och-kallioinen-pa-uppsala-konstmuseum/

Läs en intervju av Sofia Edgren i Dagens Nyheter:
www.dn.se/kultur/konstnarsparet-om-mytbilden-ratt-jobbigt-att-framstallas-sa/

Lyssna på en recension av Mårten Arndtzén i Sveriges Radio P1:
https://sverigesradio.se/artikel/recension-gestus-lisa-jonasson-matti-ko...

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com