Thomas Broomé

LOW_RES/HI_RES

9.11 - 17.12 2006, Gallery Magnus Karlsson

Gallery Magnus Karlsson is pleased to announce Thomas Broomé’s first separate exhibition at the gallery. The exhibitions titel LOW_RES / HI_RES (low resolution/high resolution) allude to counterparts which is a common theme in Thomas Broomés work. The exhibition shows drawings, sculptures and a computer game.

MODERNMANTRA is a series of drawings where Thomas Broomé builds interiors with words that the picture is showing. For example is a wall consisting of a repetition of the word “wall” and a table of the word “table”. Broomé’s starting point is images collected from exclusive real estate website on the internet. The repetition of words in these images becomes a sort of mantra for a constructed dreamvision of existence. It also constitutes a tension between text and image, surface and substance.

LOW_RES_MAN is a painted plexiglas sculpture of a natural-sized figure.The costume-clad anonymous man is built of pixels, each of them 1x1x1 cm, and it’s also lit up from the inside. It’s a low resolved male template that has left the internet for the high resolved reality. At a distance the man is perceived correctly but like many of us he can’t endure closer review.

The sculpture LOOKING is in many ways an opposite to LOW_RES_MAN. A small realistic sculpture of painted polymerclay. A tender personal portrait of a woman in a everyday situation.

The exhibition is bound together with the piece STRUCTPONG where counterparts are met in a computer game. A classic Pong-game where the score is replaced with words, and the visitor challenges the computer as well as his own notion of life.

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Thomas Broomés första separatutställning på galleriet. Utställningens titel LOW_RES / HI_RES (låg upplösning/hög upplösning) anspelar på ett motsatsförhållande som är ett genomgående tema i Thomas Broomés verk. I utställningen visas teckningar, skulpturer och ett dataspel.

MODERNMANTRA är en serie teckningar där Thomas Broomé bygger upp interiörer med de ord som bilden visar. T.ex. består en vägg av en upprepning av ordet 'wall' eller ett bord av ordet 'table'. Bilderna som Broomé utgår ifrån är hämtade från exklusiva mäklarsidor på internet. Upprepningen av ord i dessa bilder blir en sorts mantra för en konstruerad drömbild av tillvaron. Det uppstår även en spänning mellan text och bild, yta och innehåll.

LOW_RES_MAN är en skulptur i bemålat plexiglas av en figur i naturlig storlek. Den kostymklädde anonyme mannen är uppbyggd av pixlar, vardera 1x1x1 cm, och belyst från insidan. Det är en lågupplöst manlig schablon som lämnat internet för den högupplösta verkligheten. På avstånd upplevs mannen korrekt men likt många av oss tål han inte närmare granskning.

Skulpturen LOOKING är på många sätt motsatsen till LOW_RES_MAN. En liten realistisk skulptur i bemålad polymerlera. Ett personligt ömsint porträtt av en kvinna i en vardagssituation.

Utställningen binds samman i verket STRUCTPONG där motsatspar möts i ett dataspel. Ett klassiskt Pong-spel där poängräkningen ersatts av ord, och besökaren utmanar datorn och sin egen föreställningsvärld.

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

The gallery is closed over the Holidays 19.12 2021–10.1 2022

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com