Mamma Andersson, Idun Baltzersen, Helene Billgren & Klara Kristalova et al.

Signature Women

8.3—29.11 2020, Artipelag, Stockholm, Sweden

Signature Women
100 Years on the Swedish Art Scene
8 March 2020—29 November 2020

From press release:
The exhibition Signature Women, which opens on March 8th, 2020, lifts forward some of the most prominent female artists on the Swedish art scene from the last century until today.
The selection includes works by fifty artists, some well-known and others previously marginalized in the history of art. The exhibition covers a broad spectrum of traditional mediums such as painting, sculpture, textiles and drawing along with printmaking, photography and film.
More information to come.

A few of the participating artists:
Sigrid Hjertén, Hilma af Klint, Siri Derkert, Tyra Lundgren, Estrid Ericson, Signe Persson-Melin, Astrid Sampe, Vivianna Torun Bülow-Hübe, Hertha Hillfon, Cecilia Edefalk, Helene Billgren, Tuija Lindström, Ingegerd Råman, Mamma Andersson, Åsa Jungnelius, Idun Baltzersen och Klara Kristalova.

Book
In connection with the exhibition, a catalog designed by Samuel Lind is published including texts by Marika Bogren and Bo Nilsson as well as artist biographies by Bo Nilsson, Frida Andersson, Jessica Höglund, Kristina Lindemann and Iselin Page.

Opening Hours:
Monday—Sunday 11—17

Artipelagstigen 1
134 40 Gustavsberg, Sweden

For more information visit:
www.artipelag.se
www.artipelag.se/signaturewomen

Svenska: 

Signature Women
100 Years on the Swedish Art Scene
8 mars 2020—29 November 2020

Från pressmeddelandet:
​På internationella kvinnodagen, söndagen den 8 mars, öppnar Artipelags nya utställning Signature Women – 100 år på den svenska konstscenen. Här presenteras cirka 350 verk av ett femtiotal svenska kvinnliga konstnärer, både kända och tidigare marginaliserade namn, verksamma från starten av förra seklet och fram till idag.
Urvalet omfattar allt från måleri, skulptur, textil, konsthantverk och teckning till grafik, fotografi och film. Konstnärerna presenteras utifrån det decennium de främst verkade, och de är delvis utvalda utifrån hur deras konst speglar det vid tiden rådande samhällsklimatet.
– För en tid sedan fick jag i uppdrag av ett norskt konstmuseum att komma med förslag på inköp av svenska konstnärer till en nordisk konstsamling. För att friska upp mina kunskaper vände jag mig till konsthistorien. Jag blev påmind om hur flagrant den manliga övervikten var i de flesta framställningar, förhållandet av manliga respektive kvinnliga konstnärer förhöll sig 95% män och 5% kvinnor, detta oberoende om boken i fråga hade en manlig eller kvinnlig författare. Det var mot denna bakgrund som idén att göra en utställning som belyser denna obalans väcktes, berättar Bo Nilsson, museichef på Artipelag.
Användningen av begreppet Signature Women är en ansats att spegla den förskjutning som har skett under hundra år, då kvinnliga konstnärer gått från att vara förpassade till konstlivets utkanter till dagens upphöjdhet.
– Vi har inte ambitionen att frammana en definitiv bild av konsthistorien, utan väljer att framföra en ödmjuk historieskrivning, som nog snarare skall ses som ett diskussionsunderlag än som ett definitivt påstående, fortsätter Nilsson.

Exempel på medverkande konstnärer:
Sigrid Hjertén, Hilma af Klint, Siri Derkert, Tyra Lundgren, Estrid Ericson, Signe Persson-Melin, Astrid Sampe, Vivianna Torun Bülow-Hübe, Hertha Hillfon, Cecilia Edefalk, Helene Billgren, Tuija Lindström, Ingegerd Råman, Mamma Andersson, Åsa Jungnelius, Idun Baltzersen och Klara Kristalova.

Katalog
I samband utställningen publiceras en katalog formgiven av Samuel Lind och med texter av Marika Bogren och Bo Nilsson samt konstnärsbiografier av Bo Nilsson, Frida Andersson, Jessica Höglund, Kristina Lindemann och Iselin Page.

Öppettider fr.o.m 8 mar:
Måndag—söndag kl 11—17

Artipelagstigen 1
134 40 Gustavsberg

För mer information:
www.artipelag.se
www.artipelag.se/signaturewomen

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

The gallery is closed over the Holidays 19.12 2021–10.1 2022

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com