Mamma Andersson & Jens Fänge

Här / Nu (Here / Now)

17.10 2014–6.1 2015, Artipelag, Stockholm, Sweden

In the exhibition HERE/NOW, Artipelag would like to take a stand for the physical meeting between artwork and the viewer. The title of the exhibition refers to artist Barnett Newman’s praised 1948 essay, The Sublime is Now. In the essay, Newman propagates the idea that the meeting between contemplator and artwork should be like a meeting between two people, wherein the relationship is based on a profound dialogue.

Contributing to the exhibition are 10 Scandinavian artists, who work in direct relation to Artipelag’s architecture. These ”location-specific” artworks will exist only for the duration of the exhibition period. This limitation of the artwork’s lifespan entails in itself a questioning of the artwork’s status on the commercial market.

Artists:
Anastasia Ax
Karin Mamma Andersson
Carolina Falkholt
Jens Fänge
Clay Ketter
John Kørner (DK)
Nina Roos (FI)
Ulrik Samuelson
Astrid Sylwan
Sophie Tottie

More information:
www.artipelag.se/en

Svenska: 

Artipelag vill i utställningen HÄR/NU slå ett slag för det fysiska mötet mellan konstverket och betraktaren. Utställningens titel refererar till konstnären Barnett Newmans berömda essä The Sublime is Now från 1948. Där propagerar Newman för att mötet mellan betraktaren och konstverket ska vara som ett möte mellan två personer där relationen baseras på en fördjupad dialog.

I utställningen medverkar 10 nordiska konstnärer som arbetar i en direkt relation till Artipelags arkitektur. Dessa ”platsspecifika” verk kommer endast att existera under utställningsperioden. Denna begränsning i konstverkets livslängd innebär även ett ifrågasättande av konstverkets status på den kommersiella marknaden.

MEDVERKANDE KONSTNÄRER
Anastasia Ax
Karin Mamma Andersson
Carolina Falkholt
Jens Fänge
Clay Ketter
John Kørner (DK)
Nina Roos (FI)
Ulrik Samuelson
Astrid Sylwan
Sophie Tottie

Mer information:
www.artipelag.se
www.omkonst.com

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com