Mamma Andersson

Signature Women Talks

26.3 2020, Artipelag, Stockholm, Sweden

Moderator Sofia Curman in a conversation with Mamma Andersson and art historian Marika Bogren.

Thursday 26 March, 6—8.30 pm

From press release:
In the early 1900s, women artists with economic capital went to the major metropolises Paris, New York and Berlin to learn about artistic trends such as Cubism, Futurism, Expressionism and Surrealism. After the First World War, interest was strong for both concreteism, classicism and new factualism. To be seen and to succeed as a female artist, it was often crucial for many to collaborate, network and review each other. Art historian Marika Bogren will illuminate the conditions under which artists such as Tyra Lundgren, Sigrid Hjertén and Greta Knutson developed their artistry. Artist Mamma Andersson will describe her approach to modernism and art history, as well as the current importance of an international career and its own network.

For more information:
www.artipelag.se

Svenska: 

Moderator Sofia Curman i samtal med Mamma Andersson och konsthistorikern Marika Bogren.

Torsdag 26 mars kl 18—20.30

Från pressmeddelandet:
I början av 1900-talet sökte sig kvinnliga konstnärer med ekonomiskt kapital till de stora metropolerna Paris, New York och Berlin för att lära sig om konstnärliga strömningar som kubism, futurism, expressionism och surrealismen. Efter första världskriget var intresset stark för både konkretism, klassicism och ny saklighet. För att synas och lyckas som kvinnlig konstnär var det ofta avgörande för många att samarbeta, nätverka och recensera varandra. Konsthistorikern Marika Bogren kommer belysa under vilka villkor konstnärer som Tyra Lundgren, Sigrid Hjertén och Greta Knutson utvecklade sina konstnärskap. Konstnären Mamma Andersson kommer beskriva sitt förhållningssätt till modernismen och konsthistorien samt dagens betydelse av en internationell karriär och ett eget nätverk.

För mer information:
www.artipelag.se

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com