Maria Nordin

She’s in the Picture

06.10–13.11 2011, CFF - Centrum för fotografi, Stockholm

Cecilia Bonilla, Elin Elfström, Katarina Elvén, Jenny Källman, Anna Linderstam, Maria Nordin, Année Olofsson, Julia Peirone och Anna Strand.

Vernissage torsdag den 6:e oktober, kl: 17-20
Utställningen invigs kl: 18.00
CFF - Centrum för fotografi, Tjärhovsgatan 44 i Stockholm

Då CFF inför höstens utställning bjöd in konstnären och fotografen Julia Peirone för en separatutställning valde hon i sin tur att bjuda in ytterligare åtta konstnärer. Bakgrunden till detta var det konstnärliga sammanhang som Peirone upplevde sig vara i tillsammans med en grupp konstnärer vars arbeten gestaltar teman i likhet med de hon själv behandlar. Det gemensamma val av ämne och motiv som under senare år varit framträdande inom den samtida konsten är bilden av tjejen eller kvinnan. De konstnärer som bjudits in för att delta i utställningen arbetar alla med fotografi och film eller i nära anslutning därtill. En del av konstnärerna arbetar kontinuerligt med dessa teman, andra har valts med anledning av vissa verk som stämmer med utställningens ämne och sammanhang.

Kvinnan eller flickan som motiv är ett klassiskt tema inom konsten. I denna utställning är bilden av henne tolkad, analyserad och gestaltad ur flera olika perspektiv vilka sträcker sig över flera olika plan, från ett djuppsykologiskt till ett ytligare massmedialt. I utställningen dyker Hon upp i allt från tonårsflickans okontrollerade gester till den gamla kvinnans åldrande.

Artist talk den 26:e oktober med intendent Gunilla Muhr och Julia Peirone samt ett urval av medverkande konstnärer.

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com