Maria Nordin

Maria Nordin

29.8–18.10 2015, Ebelingmuseet, Torshälla, Sweden

More information:
www.eskilstuna.se

Press release (In Swedish Only):
I Maria Nordins storskaliga akvareller och animationer har kroppen och måleriet länge varit de centrala utgångspunkterna. De senaste åren har hon prövat kroppen i förhållande till landskapet och rummet. I utställningen visas ett urval av dessa verk.

Det rosa som återkommer i målningarna, som den gemensamma färgen för köttet, för kroppen, tjänar som länk in i rum och landskap. Nordin närmar sig landskapet som hon närmar sig kroppen. Där tycks den frånvarande, men finns också kvar i form av spår. Den återfinns i en teaterscen, öde och rosa, i det bergslandskap som går in och ut i hudens färger och kroppens struktur i uppförstoring.

En cirkulär arbetsprocess som illustrerar förhållandet mellan kroppen och platsen, hur de går in och ut i varandra.

Kroppen som återfinns i Nordins verk är därför en tänjbar och elastisk kropp. Det är en kropp som flyter ut och omformar sig. Det är upplevelsen av en kropp, upplevelsen av en plats, tänkandet kring dessa. Ett måleri som prövar kopplingar mellan kroppar, platser och objekt; hur något kan övergå i något annat, hur gränser är tydliga eller upplöses. Rummets relation och inverkan på oss, platsens förmåga att tränga in och hur den inte nödvändigtvis är skild från oss. Hur det skulle vara möjligt att tänka kring genom måleri.

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com