Maria Nordin

Maria Nordin

13.2–2.4 2019, Halmstads Konsthall, Sweden

Solo exhibition at Halmstads Konsthall, Sweden.

For more information: halmstadskonsthall

Press release (in Swedish only):

Den mänskliga kroppen är i ständig fokus i konstnären Maria Nordins (f.1980) måleri. Genom sina närgångna skildringar av kroppen i olika vardagliga situationer skapar hon en igenkännande länk mellan sina bilder och betraktaren. Nordin målar realistiskt, men tänjer också på de fysiska gränserna vad som är möjligt för kroppen. I några målningar är positionerna högst onaturliga och tillrättalagda medan andra är mer avslappnade och naturliga. I verket Box är gestalternas huvuden tryckta mot en vit kub vilket ger nackarna en helt omöjlig form. Här har Nordin låtit idéen om kroppens formbarhet ta över, snarare än att eftersträva en realistisk avbildning.

I många av målningarna fyller de rosatonade kropparna hela bildytan och fortsätter ut i det oändliga genom knivskarpa beskärningar, vilket skapar en nyfikenhet över vad som finns ”utanför” bilden. Flera av de avbildade gestalterna möter oss med en intensiv, självsäker och genomträngande blick. Det finns en påträngande närhet och intimitet i bilderna som både kan upplevas som vacker och lite skrämmande.

Nordin arbetar nästan uteslutande med akvarell, som är en vattenbaserad tunn färg som appliceras på papper. Traditionellt används denna färg i bilder av litet format, ofta med landskap som motiv. Nordin bortser från akvarellens arv och historia och arbetar ofta storskaligt med sina mänskliga motiv. Hon experimenterar med både färg, form och uttryck och låter det oförutsägbara i akvarelltekniken bli en del av verket. Hon arbetar även med animationer som en del i utforskandet av kroppens rörelser - i verket Movement for 4:3 har hon genom en akvarellanimation gestaltat en dansande man.

2010 tog Maria Nordin examen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och har sedan dess experimenterat med akvarellen som uttrycksmedel. Hon har tilldelats flera stipendier, bl. a Beckers konstnärsstipendium 2011 och Ester Lindahls stipendium 2013. Hon har haft en mängd utställningar både nationellt och internationellt och är representerad runt om på flera institutioner och kommunala samlingar. På Halmstads konsthall visas nu ett urval av hennes senaste produktion.

Mer information: halmstadskonsthall

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com