Jockum Nordström, Dan Wolgers & Maria Nordin

Beckers Art Award 2017, 30-year anniversary

28.1–12.3 2017, Färgfabriken, Stockholm, Sweden

2017 is the 30-year anniversary of the Beckers Art Award. This will be presented in a commemorative exhibition where all former winners of the award will participate alongside with this year’s winner, Anna Camner. Beckers Art award was established in 1987 and has since then proven to have a remarkable ability to identify young talent on the brink of a breakthrough in their careers. The winner is awarded a grant, which from this year has been raised from 150 000 to 200 000 SEK, and a solo exhibition that has, since 2001, been arranged and held in collaboration with Färgfabriken.

The Jury: Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner.

List of recipients:
Tomas Lundgren 2016
Julia Bondesson 2015
David Molander 2014
Sara Möller 2013
Elin Behrens 2012
Maria Nordin 2011
Maurits Ylitalo 2010
Per Mårtensson 2009
Ulrika Sparre 2008
Fredrik Hofwander 2007
Nathalie Djurberg och Hans Berg 2006
Albin Karlsson 2005
Patric Larsson 2004
Magnus Larsson 2003
Annika Larsson 2002
Christian Partos 2001
Linn Fernström 2000
Jockum Nordström 1999
Thomas Karlsson 1998
Peter Geschwind 1998
Karin Wikström 1997
Peter Ojstersek 1996
Richard G Carlsson 1996
Maria Lindberg 1995
Karin Granqvist 1994
Ingela Johansson 1994
Johan Widén 1993
Ulf Rollof 1992
Anders Widoff 1991
Mats Caldeborg 1990
Annette Senneby 1989
Dan Wolgers 1989
Mikael Ericsson 1988
Kent Karlsson 1987

Svenska: 

2017 firar Beckers konstnärsstipendium 30 år, detta kommer redovisas i en jubileumsutställning där samtliga stipendiater kommer att ställa ut i samband med årets stipendiat, Anna Camner. Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som i år höjts från 150 000 till 200 000 kr, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.

Juryn:
Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner.

Tidigare års stipendiater:
Tomas Lundgren 2016
Julia Bondesson 2015
David Molander 2014
Sara Möller 2013
Elin Behrens 2012
Maria Nordin 2011
Maurits Ylitalo 2010
Per Mårtensson 2009
Ulrika Sparre 2008
Fredrik Hofwander 2007
Nathalie Djurberg och Hans Berg 2006
Albin Karlsson 2005
Patric Larsson 2004
Magnus Larsson 2003
Annika Larsson 2002
Christian Partos 2001
Linn Fernström 2000
Jockum Nordström 1999
Thomas Karlsson 1998
Peter Geschwind 1998
Karin Wikström 1997
Peter Ojstersek 1996
Richard G Carlsson 1996
Maria Lindberg 1995
Karin Granqvist 1994
Ingela Johansson 1994
Johan Widén 1993
Ulf Rollof 1992
Anders Widoff 1991
Mats Caldeborg 1990
Annette Senneby 1989
Dan Wolgers 1989
Mikael Ericsson 1988
Kent Karlsson 1987

Mer information: www.fargfabriken.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com