Maria Nordin

Nollpunkt

11.6–20.8 2016, Kulturens Hus, Luleå, Sweden

From Pressrelease (in Swedish only):

Maria Nordins storskaliga akvareller består av närgångna skildringar av människor och landskap med drag av abstraktion. Det är ett upplöst och samtidigt precist formspråk som ofta pendlar mellan det behagliga och obehagliga. I utställningen visas ett urval verk som kommit till de senaste åren. Under den här perioden har hon prövat människan i förhållande till landskapet, rummet eller ett objekt. Det har varit en cirkulär arbetsprocess som undersökt förhållandet mellan kroppen och platsen, hur de går in och ut i varandra. Jämlöpande med denna undersökning har också ett prövande av materialet pågått.

Verken tar ofta sin utgångspunkt i det kroppsliga, men finns ibland där endast som spår. Det rosa som återkommer i målningarna används som den gemensamma färgen för köttet, kroppen. Färgen tjänar också som länk in i rum och landskap. Det går att upptäcka kroppen i en teaterscen, öde och rosa, i det bergslandskap som veckar sig i hudens färger och kroppens struktur i uppförstoring. Likaså kan landskapet återfinnas i huden och kläderna. I två av de senare verken, Om Mörkret och De Obekväma II, syns den tvivlande och kritiska hållningen till materialet genom ett måleri som undersöker sig själv. Om Mörkret går emot en stark tradition av att utnyttja det vita pappret i akvarellmåleriet. De obekväma strävar i sin tur efter att motarbeta akvarellens förmåga att flyta ut samt handens oförmåga till exakthet – ett försök som oundvikligen kommer att sluta i misslyckande.

Maria Nordin kan kanske bäst beskrivas som en i hög grad förnyande, nyskapande klassicist.

Maria Nordin, född 1980 i Linköping, bor och arbetar i Stockholm. Examinerad från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2010. Hon har ställt ut både på olika håll i Sverige och internationellt, bland annat på: Vandalorum, Värnamo, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Frieze Art Fair London och på Färgfabriken, Stockholm. Hon är belönad med Beckers stora färgpris och en rad andra stipendier. Dessutom medverkade hon som föreläsare vid Bok & Bild 2015.

More information:
www.kulturenshus.com

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com