Mette Björnberg, Jens Fänge & Richard Johansson

Kristianstads konsthall 15 år!

8.12 2016– 26.2 2017, Kristianstads Konsthall, Kristianstad, Sweden

Participating artists:
Mette Björnberg, Jacob Dahlgren, Nathalie Djurberg/Hans Berg, Anna Maria Ekstrand, Thea Ekström, Kristina Abelli Elander, Leif Elggren, Ditte Ejlerskov, Andreas Eriksson, Eve Eriksson, Jens Fänge, Gert Germeraad, Gun Gordillo, Maria Hall, Richard Johansson, Gittan Jönsson, Eva Larsson, Yvonne Larsson, Tuija Lindström, Lisa D Manner, Joan Miró, Robert Moreau, Gerhard Nordström, Anneè Olofsson, Alf Olsson, Christian Partos, Glenn Sorensen, David Svensson, Elisabeth Svensson, Per Svensson, Claes Söderquist, Ulf Trotzig, Magnus Wallin and Fredrik Wretman.

From Press Release (in Swedish only):

För 15 år sedan, den 8 december 2001, öppnade Kristianstads konsthall sina portar. Under dessa 15 år har 66 utställningar med sammanlagt över 200 konstnärer i både separat- och grupputställningar ägt rum.

Vi firar jubileet med tidigare utställare som visar ett brett spektrum av måleri, skulptur, foto, video, ljudkonst, objekt och installationer. Ett antal inbjudna konstnärer visar nya verkmedan andra är representerade med konst ur Kristianstad kommuns och Regionmuseets samlingar. Dessutom finns ett bildspel med dokumentation från konsthallens utställningar genom åren.

More information:
www.kristianstadskonsthall.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com