Mette Björnberg & Richard Johansson

Woodstock 2012

27.6–30.9 2012, Växjö Konsthall, Sweden

Participating artists:
Jacob Dahlgren, Peter Johansson/Barbro Westling, Ann Böttcher, Axel Lieber, Enno Hallek, Anna Svensson, Daniel Segerberg, Caroline Mårtensson, Fredrik Norén, Ragna Berlin, Johan Ledung, Mette Björnberg, Richard Johansson, My Ekman, Mattias Nordéus, Johan Röing, Sisyfos Minigolfklubb, Gustaf-Jon, Anders Wallgren.

From Press Release: (in swedish)
Såga, hyvla, fräs! Under sommaren och hösten presenterar Växjö konsthall utställningen Woodstock 2012, som berättar om skog, träd och trä i samtidskonsten.
Skogen har sedan människans första steg stått nära henne – kroppsligt och själsligt. Skogen har gett henne redskap, värme, hus, skepp, dofter, minnen, myter, metaforer. Trädets och människans historia ympas in i varandra.
Få av de konstnärer som deltar i Woodstock 2012 skulle själva kalla sig ”träkonstnärer”. Istället använder de trä i vissa projekt och andra material i andra projekt. Inom samtida konst och konstkritik skjuts ofta konstnärens materialval i bakgrunden.
Uppmärksamheten riktas på idén – det konstnärliga konceptet. Men ett konstverk är alltid ett samspel mellan idé och teknik. Att konstnärer numera ledigt rör sig mellan olika material och medier innebär alltså inte att materialvalet saknar betydelse.
Till Woodstock 2012 hör två specialproducerade offentliga verk: Ett av Ragna Berlin och ett av Daniel Segerberg, båda placerade i anslutning till konsthallen.
Ragna Berlin gör form av motsträviga unga lövträd. Hon har avverkat och omhändertagit gallringsved, böjt den i jiggar och slutligen rest den monumentala, bulliga skulpturen ”StamKulla”.
Daniel Segerbergs ”Livet en bruksanvisning” träffar i det ekologiska kretsloppets oxöga; hans förutsättning är en container med kasserat trä – skräp helt enkelt – som han under utställningsperioden har lånat från den lokala återvinningscentralen.
Även Peter Johansson/Barbro Westling, Anna Svensson och My Ekman presenterar specialproducerade verk. I Peter Johanssons och Barbro Westlings bidrag blir fallen ved hem för levande liv. I en plexilåda kalasar hungriga insekter på en sargad trästock. Verket är en pågående process, där konstnärerna släpper kontrollen och låter insekter sköta den slutliga formgivningen.
Hos Svensson ekar senmodern populärkultur, serietidningsestetik och konsthistoriskt förankrade abstraktioner. Hon har bl.a. gjort sig känd för att låta bilden rusa ut från väggen och visa upp sin egen illusion.
I My Ekmans verk korsas trädets och människans öden. Du ser dig själv och din omedelbara bakgrund i de grova ekarnas snittytor, och speglingarna bildar alldeles diskret nya former.
Woodstock 2012 ingår i det nationella projektet Trästad 2012, vars fokus ligger på arkitektur, byggteknik och stadsplanering.
Vi vill att Woodstock 2012 ska fungera som konstnärlig inspirationskälla för lokala byggare, arkitekter, planerare, kulturarbetare, politiker och inte minst väcka intresse hos allmänheten.
Woodstock 2012 ger utrymme åt existentiella och ekologiska frågor, poetiska inslag, normbrott, estetisk frihet och rumsliga och formella experiment.
Därför blir utställningen en äventyrlig resa in i det nördiga och det finstilta, det vågade och det halvgalna, det storslagna och det jordnära, det glödande och det diskreta.

More information:
www.vaxjo.se/-/Vaxjo-konsthall---startsida/Utstallningar/Utstallningar-2012/Woodstock-2012/

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com