Maria Nordin

Law of Falling Bodies

catalogue with short prose texts by Lina Wolff

We have published a small catalogue for Maria Nordin’s exhibition where author Lina Wolff has written short prose texts for some of the exhibited works. The catalogue is 24 pages and is available at the gallery.

At first, I was spontaneously fearful of writing anything based on Maria’s paintings. Words can be so sharp, distinct, almost violent, compared to all the possible interpretations a painting offers the beholder. But when Maria explained that my texts would be an entirely subjective interpretation on my part (which may seem obvious, but it was like I needed to hear it from her) I felt a strong urge to have a go. To get some kind of mini-narrative going as fast as possible, I leaned on the stylistic approach of Roberto Bolaño’s poem Un paseo por la literatura (A Walk Through Literature), which, in turn, was inspired by the approach in Georges Perec’s Je me souviens (I Remember).
–Lina Wolff

Read the catalogue online!

Svenska: 

Vi har gjort en liten katalog för Maria Nordins utställning där författaren Lina Wolff skrivit kortprosatexter till några av verken. Katalogen är 24 sidor och finns tillgänglig på galleriet.

Först kände jag en spontan rädsla att skriva något med utgångspunkt i Marias målningar. Ord kan vara så skarpa, tydliga, nästan våldsamma, om man jämför med alla de tolkningsmöjligheter som en målning erbjuder en betraktare. Men när Maria förtydligade att mina texter skulle stå för en helt subjektiv tolkning från min sida (det kan tyckas självklart, men det var som att jag behövde höra det sägas av henne) så kände jag en stark lust att prova. För att så snabbt som möjligt komma in i något slags mininarrativ lutade jag mig mot det stilmässiga greppet i Roberto Bolaños dikt Un paseo por la literatura (En promenad genom litteraturen), som i sin tur är inspirerad av greppet i George Perecs text Je me souviens (Jag minns).
– Lina Wolff

Läs katalogen online!

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (8) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com