Jeff Olsson

New Works

11.2 - 14.3 2010, Galleri Magnus Karlsson

We are proud to present an exhibition with three new larger works by Jeff Olsson. The stories spring to us from the wilderness, where dream and reality is as close as inseparable brothers and sisters, where the present seems to collide with the past and destruction with bloom. Drawings in charcoal and graphite in which the meeting with the grand nature contains the most detailed stories.

“THE STORIES WERE HERE BEFORE US.
Someone’s dancing. We know that he will die. The candlelight gleams, but it doesn’t help. Everything breaks. Everything ends. There is no summer at the end of this slope.
The sky has tendrils. Smoke is rising. I’m wearing my beast of prey cap and I walk in among the trees. Promise to punch me in the face if I ever come back.
There’s a spider’s web of hours where nothing sparkles. Everything is spiders. There’s a rip in the cloth. In the red curtain. I can stick my fingers into the gap.
The faces of the wolves merge with ours. We are all newborns, orphans, we vanish into the wild. The streets bear our names and we bear our names as weapons through our sleep. Through the smoke. Through the empty streets.
The stories were here before us. The stories will be here after us. We will disappear and be transformed into songs. There’s a storm brewing. We shut our hearts and rise screaming toward the sky.”
Linus Gårdfeldt, text from the catalogue “Wolves and Orphans”.

Svenska: 

Vi är stolta att presentera en utställning med tre nya större arbeten på papper av Jeff Olsson. Ur en vildmark där dröm och verklighet går sida vid sida likt ett oskiljaktigt syskonpar strömmar berättelser fram - berättelser där samtiden tycks krocka med det förflutna och förödelsen med blomningen. Teckningar i kol och blyerts där mötet med den storslagna naturen rymmer detaljerade historier.

HISTORIERNA FANNS HÄR INNAN OSS
Det är någon som dansar. Vi vet han måste dö. Stearinljusen lyser, men det hjälper inte. Allting slutar. Allting slocknar. Det finns ingen sommar i slutet av denna sluttning.
Himlen har revor. Röken stiger. Jag har min rovdjurskeps och jag rör mig in bland träden. Lova att du slår mig på käften om jag någonsin kommer tillbaka. Jag kommer inte tillbaka. Jag kommer aldrig att komma tillbaka. Det är en spindelväv av timmar där ingenting tindrar. Allting är spindlar. Det är en reva i duken. I den röda ridån. Jag får in mina fingrar i glipan.
Vargarnas ansikten växer in i våra. Vi är alla nyfödda, föräldralösa, vi försvinner i det vilda. Gatorna bär våra namn och vi bär våra namn som vapen genom sömnen. Genom röken. Genom de tömda gatorna. Historierna fanns här innan oss. Historierna kommer att finnas här efter oss. Vi kommer att försvinna och förvandlas till sånger. Det blåser upp till storm. Vi stänger våra hjärtan och stiger skrikande mot himlen.
Linus Gårdfeldt, text ur katalogen “Wolves and Orphans”.

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Hellvi Kännungs is closed until next summer.
The gallery in Stockholm is closed for the summer.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com