Jeff Olsson, Carl Hammoud & Niklas Eneblom

Den romantiska postmodernismen / The Romantic Postmodernism

30.5–13.9 2015, Göteborgs konstmuseum, Göteborg, Sweden

Some of the participating artists:

Ola Billgren, Niklas Eneblom, Dick Bengtsson, Carl Hammoud, Jeff Olsson, Mari Rantanen

From the pressrelease (in Swedish only):

Med verk ur den egna samlingen sätter Göteborgs konstmuseum fokus på romantiska stämningar i postmodernismen under 1900-talets sista decennier. Samtidigt som postmodernismen karakteriserats som en antiromantisk estetik har de konstnärer som rubricerats som postmoderna påfallande ofta arbetat med romantiska förebilder. En motsägelse som öppnar för intressanta reflektioner kring en omvälvande tid i svensk konsthistoria.

More Information:
www.konstmuseum.goteborg.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Hellvi Kännungs is closed until next summer.
The gallery in Stockholm is closed for the summer.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com