Niklas Eneblom

Familjen Göran. På Spaning...

6.6–12.9 2015, Rackstadmuseet, Arvika, Sweden

(From Press release, in Swedish only)
På spaning ...
fyra generationer konstnärer i familjen Göran.

Mia Göran,
Göran Göran,
Niklas Göran,
Gerd Göran,
Malin Lager,
Per Göran,
Mia Göran,
Annika Göran Rodell,
Niklas Eneblom,
Maria Lager,
Johan Zetterquist,
Emelie Lager,
Max Göran

I Rackstadmuseets sommarutställning 2015 står familjen Göran i fokus, en familj som har sina rötter i Rackenkolonins tradition. Det är en berättelse som sträcker sig över mer än hundra år och fyra generationer konstnärer. I utställningen På spaning ... reflekteras konstens förändring över tid, d v s från Rackenkolonins blomstringstid och fram till i dag. Den visar verk av allt från Mia och Göran Görans tid kring sekelskiftet 1900 via Gerd och Niklas Göran till deras barn och barnbarn. Det har blivit en konceptuell utställning med hantverk, måleri, skulptur, experimentell textil till film, video, rumslig installation, ljud- och bildkoncept samt foto. Genom Rackstadmuseets verksamhet kan traditionerna ständigt vidgas och breddas. Det är en uppgift som med tidens gång blivit allt mer angelägen. Arts & Craftsrörelsens ideologi var näringskällan som kring sekelskiftet 1900 hade relevans långt bortom enskilda målningar, möbler, skulpturer eller konsthantverks-alster. Konstnärsidentiteter och redan etablerade berättelser förändras i takt med tiden och tillförs nya energier och aspekter, där modern teknik i dag har stor betydelse. Spåren från Rackenkolonin leder på nya och oväntade vägar in i framtiden ...

More information: www.rackstadmuseet.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Hellvi Kännungs is closed until next summer.
The gallery in Stockholm is closed for the summer.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com