Jockum Nordström

Utan lykta / Without Lantern

9.6—18.10 2020, Skissernas Museum, Lund, Sweden

From press release:

Welcome to a press preview Tuesday June 9 at 9.30–11 pm. The exhibition opens to the public the same day at 11 pm.
Skissernas Museum presents Jockum Nordström, one of Sweden’s most internationally acclaimed artists. Without Lantern is Nordström’s first solo exhibition at a Swedish art institution since 2005. And it is the first time his shadow play installation The Anchor Hits the Sand is shown in Sweden.

Jockum Nordström works across boundaries using different materials and techniques: drawings, paintings, collages, sculptures, illustrations and books, as well as animations, book and album covers and music. Drawing on paper is always the basis of his art. Nordström’s pictorial world is both abstract and narrative, often with absurd or humorous elements. Childhood memories merge with the adult world, historical time with the present, reality with imagination and dreams.

The exhibition Utan lykta (Without Lantern) presents sculptures, collages and sketches, and focuses on Nordström’s artistic process. The works are made of paper, most of them brought directly from his studio and never before shown.

In the collages, images cut from magazines and books meet each other in new contexts. The sculptures are some kind of buildings, composed of matchboxes or bits of cardboard. For the shelves and podiums for his sculptures, Nordström has used surplus material from the Museum’s workshop. Several of the matchbox sculptures relate to a large concrete sculpture, Triumfbåge för halta (Triumphal Arch for the Lame), planned for a new residential area in Stockholm.

The exhibition’s centrepiece is the shadow play installation The Anchor Hits the Sand (2019), shown here for the first time in Sweden. The artist’s peculiar paper figures emerge on a screen of semi-transparent paper in an ever-changing play of light and shadows. The reverse side of the installation offers an insight into the mechanical design of this completely analogue work. A sound collage composed by Rudolf Nordström, using a collection of old 78 rpm records, enhances the magical atmosphere. The Anchor Hits the Sand has previously been shown at David Zwirner’s London gallery in 2019. A first shadow play, Why Is Everything A Rag, was shown at Contemporary Arts Centre, New Orleans (2018). In connection with the exhibitions in London and Lund, the sound collage The Murray Collection is released as a vinyl record with a cover by the artist.

Jockum Nordström lives and works in Stockholm and on Gotland. In a personal film we get to follow the artist and his dog on a walk in the forest on the island of Gotland. In another part of the exhibition, Nordström has brought together works from the Museum’s collection that have sparked his interest.

Jockum Nordström (born 1963) is one of Sweden’s most internationally acclaimed artists. He had his international breakthrough in 2000, and has since exhibited at galleries and art institutions in numerous countries. Utan lykta (Without Lantern) is his first major exhibition at a Swedish art museum since 2005. Nordström’s works can be found in several major museum collections.

For more information:

www.skissernasmuseum.se

Read the review in Omkonst
Read the review in Dagens Nyheter
Read the review in Svenska Dagbladet

Svenska: 

Från pressmeddelandet:

Välkommen till pressvisning tisdag 9 juni kl. 9.30–11.00. Utställningen öppnar samma dag kl. 11.00.
Sommarens stora utställning på Skissernas Museum presenterar Jockum Nordström, en av Sveriges internationellt mest uppmärksammade konstnärer. Utan lykta är Nordströms första separatutställningen på en svensk konstinstitution sedan 2005. För första gången i Sverige visas också hans stora skuggspelsinstallation The Anchor Hits the Sand.

Jockum Nordström arbetar gränsöverskridande med olika material och tekniker: teckningar, målningar, kollage, skulpturer, illustrationer och böcker, men även animationer, bok- och skivomslag och musik. Till grund för hans konstnärskap ligger alltid tecknandet. Nordströms bildvärld är både abstrakt och berättande, ofta med absurda eller humoristiska drag. Minnen från barndomen förenas med vuxenvärlden, historisk tid med nutid, verklighet med fantasi och dröm.

Utställningen Utan lykta presenterar skulpturer, kollage och skisser med fokus på Jockum Nordströms konstnärliga process. Verken är utförda i papper, och de flesta är hämtade direkt från konstnärens ateljé och har aldrig visats tidigare.

I kollagen möts bilder klippta ur tidskrifter och böcker i helt nya sammanhang. Skulpturerna är ett slags byggnader, sammansatta av tändsticksaskar eller bitar av
papp. Skulpturernas hyllor och podier har Nordström tillverkat av överblivet material från museets verkstad. Flera av utställningens tändsticksaskskulpturer har kopplingar till en stor skulptur i betong, Triumfbåge för halta, som planeras för ett nybyggt bostadsområde i Stockholm.

Utställningens centrala verk är skuggspelsinstallationen The Anchor Hits the Sand (2019), som nu för första gången visas i Sverige. Nordströms säregna pappersfigurer framträder här på en skärm av halvtransparent papper i en ständigt föränderlig lek av ljus och skuggor. På baksidan kan man se de mekaniska beståndsdelarna i detta helt analoga verk. Rudolf Nordströms ljudkollage, skapat från en samling gamla stenkakor, förstärker den magiska stämningen. Verket har tidigare visats på David Zwirner, London (2019). En första version, Why Is Everything A Rag, visades på Contemporary Arts Center, New Orleans (2018). I samband med utställningarna i London och Lund ges ljudkollaget, The Murray Collection, ut som vinylskiva med omslag av konstnären.

Jockum Nordström bor och arbetar i Stockholm och på Gotland. I en personlig film får vi följa med konstnären och hans hund på en skogspromenad i den gotländska naturen. I en annan del av utställningen har Nordström sammanfört olika verk från museets magasin som väckt hans intresse.

Jockum Nordström (f. 1963) är en av Sveriges internationellt mest uppmärksammade konstnärer. Nordström fick sitt internationella genombrott 2000 och har därefter ställt ut på gallerier och konstinstitutioner i stora delar av världen. Nordströms verk återfinns i flera betydande museisamlingar.

För mer information:

www.skissernasmuseum.se

Läs recensionen i Omkonst
Läs recensionen i Dagens Nyheter
Läs recensionen i Svenska Dagbladet

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com