Jeff Olsson

Parading Without a Permit

6.10–6.11 2011

Jeff Olsson showed a small exhibition in the gallery in 2009, but Parading Without a Permit is the first solo presentation in Stockholm.

In Jeff Olsson’s charcoal and graphite drawings there is an ambivalence and duality where the familiar is suddenly strange and the comfort is replaced with fear.
With magnificent landscapes as a backdrop he direct its inhabitants (animals and humans) in dreamy scenes under the full moon.
The lonesome cowboy and howling wolves are well known stereotypes, but the characters here shows a more emotional side.
A melancholic melody of human shortcomings, vulnerability and sorrows leaks through the cracks.

Svenska: 

Jeff Olsson visade en mindre utställning på galleriet 2009, men Parading Without a Permit är den första större presentationen i Stockholm.

I Jeff Olssons kol- och blyertsteckningar finns en ambivalens och dubbelhet där det välbekanta plötsligt blir främmande och tryggheten ersätts med skräck.
Med ett storslaget landskap som kuliss regisserar Olsson dess invånare (djur och människor) i drömska scener under fullmånens sken.
Den ensamme cowboyen och ylande vargar är välkända stereotyper, men karaktärerna visar här en mänskligare sida.
I skarven sipprar en vemodig sång ut om mänskliga tillkortakommanden, sårbarhet och sorg.

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com