Peter Köhler

Crepuscular Tales

18.11–16.12 2017

We are pleased to present Peter Köhler’s fifth solo exhibition in the gallery. Crepuscular Tales is a series of 36 drawings which will be presented as an installation in the main room of the gallery. A catalogue with all works from the suite as well as an essay by American critic and curator Terry R. Myers will be availble. Below an excerpt from the essay:

Peter Köhler draws like a dream, and maybe he dreams like his drawings. His works on paper are triumphs of pictorial alchemy, amalgamations of three core elements that anchor their persistent yet never repetitive production. The first is a type of close observation that is somehow both tenacious and casual, taken and selected from—it seems—everything he happens to see. (And the work can make us believe that he sees every single thing, even though we know that is impossible.) Then there is a level of imagination that miraculously is as familiar as it is wild, an incongruity that rarely works in words, yet is more often than not the mark of transformative works of art, particularly in the case of drawings like these that contain both intimacy and vastness. Finally, there is an indefatigable quality of technique in terms of color, line and form that asserts control and even mastery without producing an alienating or limiting experience for us as viewers. Put another way, it is very difficult to tear oneself away from these drawings, because not only are there always more things to discover in them, but also the fusing together of their three core elements creates a gravitational pull that makes them mesmerizing yet still flexible. They are agile and muscular.

Read the full essay by Terry R. Myers here.

Opening Reception November 18, 12–4 pm!

Peter Köhler is born 1971 in Stockholm, Sweden where he lives and works. He is educated at The Royal Institute of Arts, Stockholm (1995–2000). Selected solo exhibitions: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2015, 2012, 2010, 2009), Tobey Fine Arts, New York, USA (2006, 2003), Galleri 54, Göteborg, Sweden (2005), Botkyrka Konsthall, Sweden(2004), Brändström & Stene, Stockholm, Sweden (2002). He has done several public commissions and is represented in private and public collections in Sweden, Europa and USA.

Review in dreamideamachine ART VIEW
Review in blouinartinfo.com

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera Peter Köhlers femte separatutställning på galleriet. Crepuscular Tales är en svit om 36 teckningar vilka presenteras som en installation i galleriets stora rum. Till utställningen produceras en katalog med samtliga bilder i sviten tillsammans med en essä av den amerikanske kritikern och curatorn Terry R. Myers. Läs ett utdrag ur hans text här nedan:

Peter Köhler tecknar som en dröm, och kanske drömmer han som sina teckningar. Hans verk på papper är bildalkemiska triumfer, kombinationer av tre grundelement som förankrar deras envisa men aldrig repetitiva produktion. Det första är ett slags noggrann iakttagelse som på något vis är både enträgen och planlös, hämtad och utvald – av allt att döma – från allt han råkar se. (Och verket kan få oss att tro att han ser varenda enskild sak, trots att vi vet att det är omöjligt.) Sedan finns en grad av fantasi som mirakulöst nog är lika välbekant som vild, en orimlighet som sällan fungerar i ord men ändå oftast utmärker omgestaltande konstverk, i synnerhet när det gäller teckningar som de här som är både intima och stora. Slutligen finns en teknisk outtröttlighet i färg, linje och form, som vittnar om kontroll, rentav mästerskap utan att det känns främmande eller begränsande för oss betraktare. Med andra ord är det mycket svårt att slita sig från hans teckningar, inte bara för att det alltid finns mer att upptäcka i dem men också för att sammansmältningen av deras tre grundelement har en dragningskraft som gör dem hypnotiska och ändå flexibla. De är spänstiga och muskulösa. 

Länk till hela texten av Terry R. Myers.

Välkomna till vernissage 18 november kl. 12–16!

Peter Köhler är född 1971 i Stockholm, där han bor och arbetar. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm (1995–2000). Separatutställningar i urval: Galleri Magnus Karlsson (2015, 2012, 2010, 2009), Tobey Fine Arts, New York (2006, 2003), Galleri 54, Göteborg (2005), Botkyrka Konsthall (2004), Brändström & Stene, Stockholm (2002). Han har även gjort ett flertal offentliga utsmyckningar och finns representerad i privata och offentliga samlingar i Sverige, Europa och USA.

Recension av Dan Backman i SvD
Recension av Susanna Slöör i Omkonst.com
Recension i dreamideamachine ART VIEW
Recension av Sebastian Johans i Konsten.net
Recension i blouinartinfo.com

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com