Peter Köhler

Hidden in Plain Sight

26.9 2020–24.1 2021, Teckningsmuseet, Laholm, Sweden

From press release:
Peter Köhler was born in 1971 in Stockholm, Sweden, where he also lives and works. He is educated at The Royal Institute of Art in Stockholm. His drawings invite us to a swirling flow that in the way of a dream feels both familiar and enigmatic. The abstract merges with the figurative. The flowing and weightless organic parts contrasts with straight architectural elements, rooms, stairs and openings towards something else. The well-balanced colour scale, which also describes shadows and spaciousness, is clear and bright. Köhler draws inspiration from folk beliefs, legends, mythology, superstition and people’s way of protecting themselves from alien forces. He is also inspired by literature and music with magnificent soundscapes and wild nature.

Some exhibitions in selection:
Intermezzo. Group Exhibition. Galleri Magnus Karlsson. Stockholm, 2020.
SEEING THROUGH YOU – An online exhibition series. A cloud in a Box, curated by Terry R. Myers. Fort Gansevoort Online (USA), 2020.
Bewildered. Sandviken Art Gallery. Sandviken, 2019.
You and Me. Bloomsbury Spirit. Group Exhibition. Artipelag, 2018.
Chart Art Fair 2018. Kunsthal Charlottenborg. Copenhagen, 2018.
Public assignment – Short Stories. A series of 8 images printed on tempered glass and placed on two facades. Stockholm, 2019.

More information:
teckningsmuseet.se

Svenska: 

Från press release:
Peter Köhlers teckningar bjuder oss in till ett virvlande flöde som på drömmens vis har något både välbekant och gåtfullt undflyende över sig. Verken utgör portaler in till en värld som kan öppna upp minnen, associationer och fantasier. Ett organiskt och öppet berättande som speglar världens föränderlighet och rastlöshet och samtidigt rymmer lyhördhet för subtila stämningslägen. Köhler använder sällan skisser eller förlagor, utan arbetar spontant och intuitivt och låter figurationer och miljöer växa fram där han själv blir den som både skapar och betraktar. Han finner spänning i att se en bild växa fram och att låta sig överraskas i ett växelspel mellan detaljnivån och den stora helheten. Det abstrakta smälter samman med det figurativa. Det flödande och viktlöst organiska kontrasterar mot linjalraka arkitektoniska element, rum, trappor och öppningar in mot, och ut mot, något annat. Med en rik formfantasi vrider och vänder han på figurationer utan att upprepa sig. Den välavvägda färgskalan, som också beskriver skuggor och rumsligheter, är klar och lysande.

Peter Köhler hämtar inspiration från folktro, sägner, mytologi, vidskepelse och människors sätt att skydda sig från främmande krafter. Han inspireras även av litteratur och musik med storslagna ljudlandskap och den vilda naturen. Skissboken är med honom ofta – till och från ateljén, under resor och i den vanliga vardagen. Teckningen har tagit mer och mer plats i Köhlers konst. Dess snabba spontanitet och lätthanterlighet passar honom. Många av hans bildsviter är i form av ”dragspelsböcker”. Han börjar med att teckna ett uppslag i taget och vecklar senare ut boken för att arbeta vidare med helheten – en flödande berättelse.

Peter Köhler är född 1971 i Stockholm där han också bor och verkar. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm.

Några utställningar i urval:
Intermezzo. Grupputställning. Galleri Magnus Karlsson. Stockholm, 2020.
SEEING THROUGH YOU – An online exhibition series. A cloud in a Box, curated by Terry R. Myers. Fort Gansevoort Online (USA), 2020.
Bewildered. Konsthallen Sandviken. Sandviken, 2019.
You and Me. Bloomsbury Spirit. Grupputställning. Artipelag, 2018.
Chart Art Fair 2018. Kunsthal Charlottenborg. Köpenhamn, 2018.
Offentligt uppdrag – Short Stories. A series of 8 images printed on tempered glass and placed on two facades. Stockholm, 2019.

Mer information:
teckningsmuseet.se

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com