Petra Lindholm

I call it the Universal Circle

19.3–22.4 2016, RYMD Konstrum, Stockholm, Sweden

From Press Release (in Swedish only):

Medverkande konstnärer:
Petra Lindholm, Peter Svedberg, Anneè Olofsson, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Charlotta Abrahamsson, Mårten Medbo, Hanna Ljungh, Cecilia Ömalm, Fia Cielen, Oscar Furbacken, Torbjörn Johansson, Julia Adzuki & Patrick Dallard, Mats Eriksson, Kajsa Mattas, Lotta Melin.
Curator: Kristina Junzell

”I call it the Universal Circle” är en grupputställning som önskar belysa, gestalta och påminna om en märkvärdig realism, den verklighet som omger oss. Bland annat genom att se på likheter och olikheter i strukturer som människan och naturen skapar, samt genom att närma sig sprickorna och mötena mellan dessa.

Utställningen sammanför konstnärskap som belyser fenomen där ändar som andlighet och naturvetenskap verkar mötas och bilda en cirkel.

Ser vi hur strukturernas komplexitet, nyanser i ljus och mörker, mynnar ut mot något större?

“I call it the Universal Circle” vill uppmuntra till att se genombrotten till en fantastisk realism.

More information:
www.rymdkonstrum.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com