Petra Lindholm

Till Anne Marie

20.9–31.12 2014, Västerås Konstmuseum, Sweden

From Press Release (in Swedish only):

Filmen är inspirerad av konstnärens faster Anne Marie, som bodde i Finland i början av 1900-talet. Hon var förlovad med en rysk man, som tvingades fly till Paris under den ryska revolutionen. Anne Marie blev ensam och hörde aldrig från honom igen. I filmen möter vi Anne Marie som ung kvinna, sedan som en medelålders kvinna och så småningom som en gammal dam. Petra Lindholm har komponerat och framfört musiken till filmen, och hennes låt guidar oss genom kvinnans livshistoria.

Petra Lindholm (född 1973 i Finland) är en bildkonstnär som arbetar främst med video, ljud och fotografi. Petra Lindholm studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1996 – 2001. I videoverket skapar hon ett nära samband mellan bild och ljud, genom att använda sin egen komponerade musik och röst. Hon är intresserad av att gestalta minnen, längtan och skeenden som visar tidens gång.

Kärlek, sorg och död

Kärlek, sorg, död. Det är de bärande ingredienserna i den finländska konstnären Petra Lindholms atmosfäriska videoverk. I långsamt böljande sekvenser bygger hon upp suggestiva, dröjande stämningar där tiden flyter fram som en trög flod och gränsen mellan dröm och vaka slipas ned. Verket Anne Marie utgår från en släktsaga om en ung kvinna som förlorade sin fästman under ryska revolutionen. Anne Marie, som hon hette, drabbades enligt familjemyten av en så stark sorg att hon drog sig tillbaka på ett hälsohem i Alperna, där hon ägnade sig åt att fotografera de dimhöljda bergen.

I sin utställning använder Petra Lindholm de bevarade fotografierna som bas i en mångskiktad film, där det historiska materialet överlagrats med nytagna filmsekvenser och bearbetats till en betraktelse över tidens obevekliga gång och själens obotliga ensamhet. Det låga tempot ger filmen en meditativ karaktär, som emellanåt riskerar att slå över i det letargiska. Filmen kompletteras av objekt i textil och grafik.

De dimmiga bergen i Lindholms installation bildar en mystisk fond till den sentimentala kärlekshistorien och för tankarna till romantikens idéer om ett besjälat, sublimt landskap. Det är väl inte heller helt omöjligt att Lindholm, eller hennes farfars faster Anne Marie, någon gång stötte på sekelskiftespoeten Dan Anderssons ”Omkring tiggarn från Luossa”, med dess vemodigt nordiska folkviseton: ”Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången, det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt”.

Bo Madestrand ur en recension i DN av Petra Lindholms utställning på Galleri Magnus Karlsson 2011.

More information:
www.vasteraskonstmuseum.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com