Maria Nordin

Review in Svenska Dagbladet

A review of Maria Nordin’s current solo exhibition Follow the Line in Svenska Dagbladet by Joanna Persman (in Swedish only):

Maria Nordin, ”Follow the Line”
Ett särpräglat formspråk, både sprött och bestämt

Maria Nordin är en av de främsta akvarellisterna i sin generation. Hon väljer gärna stora format och låter vatten och pigment till synes leva sitt eget liv, medan hon kontrollerar dem med en mästerlig precision.

I den förra utställningen på Galleri Magnus Karlsson visade Maria Nordin ett imaginärt landskap med fascinerade vyer som tycktes upplösas och uppstå på nytt mitt framför våra ögon. I den nya utställningen återkommer hon till det motiv som hennes skapande allra främst förknippas med – människokroppen.

De tidiga bildsviterna bestod av närgångna, tätt beskurna porträtt. Det var som om de målades med utspätt blod. Hudens illrosa färgtoner slog mot betraktarens blick som en dynamo. Bakgrunderna var avskalade. Gestalterna verkade vara utslängda i en tom rymd och fångades i komplicerade rörelser. De nya målningarna visar snarare hur en kropp tar plats i rummet. Det handlar om avstånd och närhet. Här finns både påfallande likheter och totalt avgörande skillnader till de tidigare gestaltningarna.

Verken är målade med lätt hand och i samklang med akvarellmediets traditionella natur. Förhållandet mellan figurens och pappersarkets proportioner är fortfarande en viktig kompositionsprincip för Maria Nordin. Fonderna är som tidigare anonymt tomma och fria från tingens tyranni. Gestalterna befinner sig i ett slags ingenstans eller icke-rum, lite som flyktingar i sina egna liv. Det är i själva verket kropparna som tycks vara ett slags förunderliga fängelser, där man är både fånge och fängelsedirektör. Formerna i de nya målningarna är avsevärt mer stiliserade och stundom även onaturliga. Skiljelinjen mellan beskrivning och förvrängning är dock svårdefinierad i dessa verk.

Akvarellerna presenteras direkt på väggarna. Varken ramar eller inglasning används. Det är ett effektfullt sätt att skapa ett ”naket” intryck. Det finns inget filter mellan de målade gestalterna och betraktaren. Vi är så nära konsten som vi bara kan vara. Det är som om varje målning redovisade sin egen tillblivelse. Tekniskt sett handlar det mindre om den polerade fulländning som kanske mer stod i fokus i Nordins tidigare verk. Kvar finns det särpräglade formspråket, både sprött och bestämt på samma gång.

Full text with images

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com