Sara-Vide Ericson

Vacuum

8.4–14.5 2017, Örebro Konsthall, Sweden

From Press release ( in Swedish only):

I mötet mellan det förflutna och nuet hittar Sara-Vide Ericson stoff för sina nya arbeten (2016). Det är en personlig uppgörelse med rötter och ett nystande av trådar bakåt i generationerna. Hon har bland annat använt sig av stulna kläder, ärvda föremål och iscensatt sina bilder på ”heliga” platser. Genom att använda sig av en performativ och mer intuitiv metod, där en händelse återskapas eller snarare levs, har hon upplevt en större frihet i arbetet och utmanat sig själv.

I utställningskatalogen till utställningen ”Fermenting” (Galleri Magnus Karlsson, Sthockholm, april 2016) skriver journalisten Sanna Samuelsson om sitt möte med Sara-Vide Ericson och hennes konst:

Att måla beskriver Sara-Vide som en transformativ akt, där saker tar form, och samtidigt får fortsatt liv. Till skillnad från de fotografier som hon tar under arbetets gång, som hon bara ser som snapshots av ett skeende, som frusna ögonblick.?– I det utrymmet som jag rör mig i när jag målar, så är det som i ett mörkt rum, där ljuset sakta tänds medan jag arbetar. Man ser tydligare situationen, platsen, och ser in under ytan. Om jag målar det så fortsätter det att hända. Det är som att andas i ett glas, och andedräkten finns kvar. Där lever känslan. Bilden finns inte innan jag målar den.

Sara-Vide Ericson är född 1983 i Hälsingland, där hon nu åter bor och arbetar. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (2003–2009), och fick stor uppmärksamhet redan för sin examensutställning She Wolf på Galleri Mejan (2008). Samarbetet med Galleri Magnus Karlsson inleddes med en solopresentation, Ride, på konstmässan Market i Stockholm (2010). Hon har sedan haft två större separatutställningar, Liar (2010) och While Unconscious (2012) samt en mindre, The Basement Drawings (2013), på galleriet. Filmen Sara-Vide Ericson av Jacob Frössén följde hennes arbete under flera år och sändes på SvT (K Special) 2014. Hösten 2014 hade hon sin första utställning på det danska galleriet V1 i Köpenhamn och 2015 inleddes ett samarbete med New York-galleriet Albertz Benda där hon deltagit i två curerade grupputställningar, Empire of Senseless (2015) och Like-ness (2016). Hon har även ställt ut på muséer och konsthallar i Sverige och internationellt.

More information:
www.orebrokonsthall.se
www.omkonst.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Hellvi Kännungs is closed until next summer.
The gallery in Stockholm is closed for the summer.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com