Sara-Vide Ericson

Ditch Dance

15.1–5.3 2022, Lidköpings konsthall, Sweden

Vernissage 15.1 kl. 10.00–15.00

Från pressrelease:
I Sara-Vide Ericsons målningar möter vi berättelser som gestaltas genom drömska landskap, laddade föremål och verkens huvudkaraktär som agerar på duken. Sara-Vide skapar sin alldeles egna bildvärld som är både fysisk och förtrollande samtidigt som den är full av en slående närvaro.

Sara-Vide Ericson är född 1983 och är verksam i Älvkarhed, Hälsingland. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är en av den svenska samtidskonstens mest spännande konstnärer. Under 2020 bjöd Skellefteå Konsthall in Sara-Vide Eriscon till ett residens i Sara Lidmans föräldrahem i Missenträsk där hon under några veckor fick möjligt att utforska det norrländska landskapet samtidigt som hon fick ta del av en litterär exposé från området. Upplevelserna har hon sedan tagit med sig i arbetet med utställningen. Ditch Dance visas vid Lidköpings Konsthall 15 januari – 5 mars.

Sara-Vide Ericson lever sina bilder innan hon formulerar dem på duken. Det är ett ordlöst sökande där hon hämtar in erfarenheter. Genom att ha varit i målningen finns föremålen, landskapet och händelserna kvar som ett kroppsminne som hon bär med sig i skapandeprocessen. Det är inte enbart hennes konstnärliga process som är fysisk utan även de färdiga verken. Sara-Vide vill att målningarna ska kännas som det som avbildas. Gräs som blåser i vinden känns som techno medan ett lår känns som lent smör. Det taktila är ständigt närvarande även i upplevelsen av verken.

Bildserien i utställningen Ditch Dance är den första där Sara-Vide arbetar med samma huvudkaraktär som återkommer genom hela serien. Berättelsen utvidgas och stannar inte i ett verk utan fortsätter, utan början och slut, genom utställningslokalen. Huvudkaraktären för berättelsen framåt medan de andra bilderna är den spelplan vilken hon tar sig vidare genom. Ibland är landskapen och föremålen vittnen till det som utspelats på platsen och ibland innehar de själva huvudrollen. Genom verken får vi följa olika inre skeenden där det som först möter ögat bara är bildens början. Den fysiska förnimmelsen i målningarna förankrar verken och ger spelrum till det sinnliga. Sara-Vide arbetar med symboler som vi alla delar och genom dessa kan betraktaren leta sig vidare.

Det finns en ständig motsättning i Sara-Vides verk, en ömhet som blandas med något våldsamt. På samma sätt som ett landskap kan kännas våldsamt men samtidigt vara tryggt. Myren återfinns både i landskapet kring hennes hem i Älvkarhed och kring Sara Lidmans Missenträsk och har blivit en viktig del i utställningen. Myren är ett landskap som vi många gånger anser vara obrukbart. Vi har ofta samma enkelspåriga och ytliga synsätt på myren som vi har på delar av vårt inre landskap. Det mörka, undermedvetna där vi kan gömma saker vi inte vill hitta. Liksom i myren finns det fler lager som vi kanske aldrig upptäcker men som Sara-Vide ger oss ingångar till genom sitt konstnärliga utforskande.

Genom att dika ur myren har människan gjort den brukbar. Även diket är en plats för motsättning, en plats för kraft men också för avfall. Diket är ihopkopplat med en större helhet, det rinner ut till bäckar som blir till åar som till slut rinner ut i sjöar och hav. Precis som vi människor är en del av ett större sammanhang. Under skapandet av utställningen har Sara-Vide haft med sig ett citat från Bertolt Brecht ”Vi talar ofta om flodens våld, men sällan eller aldrig, om flodbankarnas våld som håller den tillbaka.” Hon beskriver att ju mer hon målar desto tydligare blir det att hon är en del av en längre kedja av händelser, av det som har varit och av det som kommer komma. Vi säger att vatten rinner sin egen väg men det gör inte vi. Vi rinner där vi rinner för vatten har runnit där före oss.

Varmt välkommen på utställningens öppning den 15 januari. På grund av den rådande pandemin tar vi emot ett begränsat antal besökare i konsthallen så planera gärna in lite extra tid för ditt besök.

För mer information:
www.lidkoping.se/lidkopings-konsthall

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com