Sara-Vide Ericson et al.

Our Red Sky / Vår himmel röd

19.9 2020–10.1 2021, Göteborgs Konsthall, Sweden

OUR RED SKY
The heart is a muscle
slightly larger than a clenched fist

– Bodil Malmsten

This autumn, Göteborgs Konsthall has invited five artists to reflect on the dynamic relationship between tenderness and violence. In the exhibition Our Red Sky, Sara-Vide Ericson, Roxy Farhat, Gabrielle Goliath, Moa Israelsson and Joanna Piotrowska offer their perspectives of female experiences, ranging from love and sisterhood to vulnerability and violence, revealing the life-giving and destructive power of touch. In the wake of the #metoo movement, the exhibition addresses the importance of collective strength and the individual’s potential for resistance and resilience.

The title, Our Red Sky, alludes to the liminal state when day turns to night. A delightful red sky in the evening promises good weather, while a red sky in the morning is a warning of a stormy day ahead. Similar to how individuals in abusive relationships interpret moods and signs and navigate both open threats and forebodings of violence from their perpetrator, we attempt to forecast what tomorrow may bring, by reading the signs in the burning red sky. Through sculptures, photographs, videos and paintings, the exhibition presents five perspectives on what it means to be a woman today – on solidarity, opposition and vulnerability.

Artists: Sara-Vide Ericson, Roxy Farhat, Gabrielle Goliath, Moa Israelsson, Joanna Piotrowska.

More information:
Göteborgs Konsthall

Svenska: 

VÅR HIMMEL RÖD
Hjärtat är en muskel
något större än en knuten hand

– Bodil Malmsten

Höstens utställning på Göteborgs Konsthall bjuder in fem konstnärer att reflektera över spänningsfältet mellan ömhet och sårbarhet. Genom skulptur, fotografi, video och måleri ger Sara-Vide Ericson, Roxy Farhat, Gabrielle Goliath, Moa Israelsson och Joanna Piotrowska fem inblickar och gestaltningar av kvinnliga erfarenheter som rymmer allt från kärlek och systerskap till utsatthet och våld. Fram träder skildringar av beröring som både en livgivande och förgörande kraft. I kölvattnet av #metoo väcker utställningen reflektioner kring kollektivets styrka och om individens förmåga till motstånd och livskraft, i en verklighet vi alla delar och måste förhålla oss till.

Titeln Vår himmel röd anspelar på det mellantillstånd när dag övergår till natt då en vacker röd kvällshimmel lovar gott väder under morgondagen. Om rodnaden inträffar på morgonen spås en prognos om dåligt väder. Liksom förmågan att känna in sinnesstämningar, avläsa tecken och navigera, inte bara hotet om våld, men också löftet om våld, tolkas himlens brinnande röda färg. Vår himmel röd lyfter fem perspektiv på vad det innebär att vara kvinna idag – om gemenskap, systerskap och sårbarhet.

Medverkande konstnärer: Sara-Vide Ericson, Roxy Farhat, Gabrielle Goliath, Moa Israelsson, Joanna Piotrowska.

Mer information:
Göteborgs Konsthall

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com