Sara-Vide Ericson

Interior Ambush

Kalmar Konstmuseum, 5.2–19.4 2020

Sara-Vide Ericson's exhibition Interior Ambush opens at Kalmar Art Museum in the beginning of February 2020.

From press release:
In the exhibition Interior Ambush, Sara-Vide Ericson shows a series of new paintings in larger formats that deal with our relationship to artifacts, rituals and places. The artist's own, personal history, her body and the landscape that surrounds her, and which has done so since her childhood, become tools for staging, which through painting become transformed into engaging and touching stories.

In Sara-Vide Ericson's expressive painting, the starting point is close enough to a performance without audience. The choice of props grows in process and with intuition. The places are ones she knows in and out. The documentation is made by people in her vicinity who do not affect her from the outside, but leave her in a total presence and create a body memory to carry with her back into the studio where the works themselves then take shape.

Interior Ambush is being co-produced with Galleri Magnus Karlsson, Hälsingland's Museum and the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm, where it was first exhibited during the fall of 2019. The exhibition at the Kalmar Art Museum will contain partly new, previously unseen works.

For the exhibition a catalog is produced including a text by writer and author Therese Bohman.

Kalmar Art Museum
Stadsparken
392 33 Kalmar, Sweden

Hours:
Monday: closed
Tuesday: 12–17
Wednesday: 12–20
Thursday: 12–17
Friday: 12–17
Saturday and Sunday: 11–16

For more information visit Kalmar Art museum's webpage:
Kalmar Art Museum
Kalmar Art Museum, Interior Ambush

Read reviews of the exhibition when it was shown at the Royal Academy of Fine Arts ( in Swedish only):
Review in Dagens Nyheter
Review in Expressen

Svenska: 

Sara-Vide Ericsons utställning Interior Ambush visas på Kalmar Konstmuseum i början på februari 2020.

Från presstexten:
I utställningen Interior Ambush visar Sara-Vide Ericson en serie nya målningar i större format som behandlar vårt förhållande till artefakter, ritualer och platser. Konstnärens egen, personliga historia, hennes kropp och det landskap som omger henne och som gjort så sedan barnsben, blir verktyg för iscensättningar som genom måleriet omvandlas till angelägna och drabbande berättelser.

I Sara-Vide Ericsons expressiva måleri är utgångspunkten nära nog en performance utan publik. Valet av rekvisita växer fram i process och med intuition. Platserna är sådana som hon kan utan och innan. Dokumentationen görs av människor i hennes närhet som inte påverkar henne utifrån, utan låter henne vara i en total närvaro och skapa ett kroppsminne att bära med sig tillbaks in i ateljén där verken själva sedan tar form.

Interior Ambush samproduceras med Galleri Magnus Karlsson, Hälsinglands museum och Konstakademin i Stockholm där den först visades under hösten 2019. Utställningen på Kalmar konstmuseum kommer att innehålla delvis nya, ej tidigare visade verk.

Till utställningen produceras en katalog med text av författaren och skribenten Therese Bohman.

Kalmar Konstmuseum
Stadsparken
392 33 Kalmar

Öppetider:
måndag: stängt
tisdag: 12–17
onsdag: 12–20
torsdag: 12–17
fredag: 12–17
lördag och söndag: 11–16

För mer information besök Kalmar Konstmuseums hemsida:
Kalmar Konstmuseum
Kalmar Konstmuseum, Interior Ambush

Läs även recensioner av utställningen när den visades på Konstakademien:
Recension i DN
Recension i Expressen

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Hellvi Kännungs is closed until next summer.
The gallery in Stockholm is closed for the summer.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com