Sara-Vide Ericson, Tommy Hilding, Richard Johansson & Johanna Karlsson et al.

Föreställningar om naturen

25.1 2020–10.1 2021, Västerås konstmuseum, Västerås, Sweden

Från press release:

Välkommen på vernissagen för utställning ”Föreställningar om naturen” lördag den 25 januari kl 14.00. Mikael Ahlund, konsthistoriker och museichef för Gustavianum i Uppsala inviger utställningen.

Utställningen Föreställningar om naturen följer västvärldens syn på naturen genom konsten från början av 1800-talet till idag. Under den här tidsperioden sker några av de största tekniska och samhällsmässiga förändringarna i västvärldens historia, något som resulterar i en stor förflyttning från land till stad och från brukandet av jorden till arbete i fabriker. I den moderna staden som kulturbärande miljö, växer ett nytt intresse fram för naturskildringar i text, musik och måleri. En ingång till de verk som visas i utställningen är att människans upptäckt av naturen sker först när hon inte längre är en självklar del av den. Historikern Peter Englund skriver i Förflutenhetens landskap: ”Det är först när människan skiljer sig från naturen som hon kan upptäcka den, begapa den och stöpa om den till poesi”. Idag, när vi sedan länge bemästrat naturen, ifrågasätter konsten istället separationen från den. Kanske måste den moderna människan helt ställa om sin syn på naturen som resurs och åter ingå i en närmare samvaro med naturen?

I utställningen visas ett antal landskapsmålningar från 1800-1900, där flertalet ingår i Västerås konstmuseums samling. Här visas måleri av C J Fahlcrantz, Marcus Larsson, Arvid Mauritz Lindström och Bruno Liljefors. I dialog med det klassiska måleriet, visas samtida konstverk av konstnärer som alla arbetar med olika förhållningssätt till naturen och naturbegreppet. Medverkar gör bland andra Björn Larsson, IC-98, My Lindh, Patrik Karlström, Ingela Ihrman, Richard Johansson, Rebecca Farrensteiner och Stefan Klys. Nya verk har skapats specifikt för utställningen av Sara-Vide Ericson och Nayab Ikram.

Som en del av Föreställningar om naturen har konsthistorikern Mikael Ahlund och journalisten och författaren Therese Uddenfeldt skrivit personliga reflektioner om konsten och synen på naturen – ur ett historiskt och ett samtida perspektiv.

Utställningen har tillkommit i gott samarbete med Art Lab Gnesta, Uppsala konstmuseum, Göteborgs konstmuseum Gustavianum, Uppsala och privata utlånare. Tack till Nordisk kulturkontakt.

För mer information: www.vasteraskonstmuseum.se

Upcoming Exhibition

Susanne Johansson

Half-life

2.10—6.11 2021

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com