Sara-Vide Ericson

While Unconscious

8.11–16.12 2012

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present Sara-Vide Ericson’s second exhibition at the gallery. While Unconscious presents a new series of paintings made during the past year.

Sara-Vide Ericson’s work has consistently focused on interpersonal relationships. A driving force has been to investigate the understanding of ones own and others behavior, and to highlight pervasive patterns and general human behavior. The series Liar (2010) revolved around the feeling of helplessness, submissiveness and injustice in vulnerable relationships. In her new series of paintings, While Unconscious, she instead focuses on the individual and examines our autonomy in relation to our subconsciousness.

The direct dialogue between the viewer and the subject in the painting is now in focus. In the painting Strumpfhosen (2012), a woman dressed in tights and boots stands in a barren landscape. She embraces the void in front of her. With an incisive, confrontational gaze she opens up the dialogue to the viewer.
— What is going on? Do you recognize this? Are we speaking the same language?

The paintings are set in existing landscapes, which symbolizes places where the conscious and subconscious meet. The visualization and the execution of the natural environment has a greater importance than in previous works, and serves as a backdrop for the figures here posing for the viewer. The body is the implement used to describe unconscious forces and states of mind. An important part of the work process is carefully arranged photo sessions with well considered props. The photographs taken then serves as a point of departure and model for the paintings. The scenes are often dramatic and impactful — eels that come up from the black water of the subconscious, a burning red endless tunnel, a woman who fights her way up on a shore from a stormy sea.

Sara-Vide Ericson is interested in the intensity and the importance of strong symbolic figures, colors and gestures. The exploration of symbolism has a central role in her process and imagery but While Unconscious avoids a framed rhetoric. Under the layers of symbolism lies also something more ambivalent. The tone and movement are now more tentative and highlights the subjects vulnerabilities and fears, but with a vigor and boldness that is striking. Ericson’s scenes captures a sphere where emotional opposites are fighting each other but yet, in a paradoxical way, relies on one another. Lust, beauty and self-confidence are as loud as the vulnerability, brutality and loneliness. All within the same canvas and with a resonance that is felt in the stomach.

Sara-Vide Ericson was born in 1983 in Hälsingland. She studied at the Royal Institute of Art 2004–2009. She received wide recognition for her first exhibition Liar at Galleri Magnus Karlsson in 2010, after which she has been shown in Sweden, USA, Europe and South Korea. The current exhibition will also be shown on Gävleborg County Museum, Gävle, Sweden during spring 2013. In December a new book about her work is published by Orosdi Back in Sweden.

See an with Sara-Vide Ericson about the exhibition (in Swedish only):
www.gallerimagnuskarlsson.com/news/video-interview-sara-vide-ericson-about-while-unconscious

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Sara-Vide Ericsons andra utställning i galleriet. While Unconscious presenterar en ny serie målningar utförda det senaste året.

Sara-Vide Ericsons arbeten har genomgående kretsat kring mellanmänskliga relationer. En drivkraft har varit att undersöka förståelsen av sitt eget och andras handlande, och att belysa genomgående mönster och allmänmänskliga beteenden. Serien Liar (2010) handlade om känslan av maktlöshet, undergivenhet och oförrätt i en utsatt relation. I sin nya serie målningar, While Unconscious, fokuserar hon istället den på enskilda individen och undersöker vår autonomi i förhållande till vårt undermedvetna.

Det är nu i högre grad en direktdialog mellan betraktaren och subjektet i målningen som är i fokus. I målningen Strumpfhosen (2012) står en kvinna i strumpbyxor och gummistövlar i ett kargt landskap och omfamnar tomrummet i luften framför sig. Med en genomträngande, konfronterande blick öppnar hon upp dialogen till betraktaren.
– Vad är det som försiggår? Känner du igen detta? Talar vi samma språk?

Målningarna utspelar sig i existerande landskap, vilka symboliserar platser där det medvetna och omedvetna möts. Gestaltningen av naturen och miljöerna är viktigare än i tidigare verk, och fungerar som fond för figurerna som här poserar inför betraktaren. Den egna kroppen utgör redskapet för att beskriva undermedvetna krafter och sinnestillstånd. En viktig del av arbetsprocessen är välarrangerade fotosessioner med kläder och rekvisita som sedan används som förlagor till målningarna. Scenerna är ofta dramatiska och effektfulla – ålar som kommer upp från det undermedvetnas svarta vatten, en brinnande röd tunnel utan slut, en kvinna som kämpar sig upp från ett hav av iskalla vågor.

Sara-Vide Ericson intresserar sig för laddningen och betydelsen av starkt symboliska figurer, färger och gester. Utforskningen av symboliken har en central roll i hennes process men While Unsconcious har inte en inramad retorik. Under lagren av symbolik finns också något mer ambivalent. Tonfallet och rörelsen är mer sökande och lyfter fram subjektets sårbarhet och rädslor, men med en livskraft och djärvhet som är slående. Ericsons scener ringar in en sfär där emotionella motpoler brottas men samtidigt på ett paradoxalt sätt förlitar sig på varandra. Lusten, skönheten och självsäkerheten är lika högljudd som utsattheten, brutaliteten, ensamheten. Allt inom samma duk med en genklang som känns i maggropen.

Sara-Vide Ericson är född 1983 i Hälsingland. Hon är utbildad på Kungliga Konsthögskolan 2004–2009. Hon fick stor uppmärksamhet med sin debututställning Liar på Galleri Magnus Karlsson 2010. Hennes konst har visats i Sverige, USA, Europa och Sydkorea. Utställningen kommer även att visas på Länsmuseet Gävleborg, Gävle under våren 2013. Inom kort kommer en bok om Sara-Vide Ericson på Orosdi-Back förlag.

Se intervju med Sara-Vide Ericson om utställningen:
www.gallerimagnuskarlsson.com/news/video-interview-sara-vide-ericson-about-while-unconscious

Mer information:
www.konsten.net
www.omkonst.com
www.svd.se
www.dn.se

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

The gallery is currently open regular hours. We are following the guidelines from the Public Health Agency of Sweden. A limited number of visitors (5) will be allowed in the gallery. We therefore kindly ask you to have patience if waiting time arises on certain occasions.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com