Sara-Vide Ericson

While Unconscious

26.1—30.3 2013, Länsmuseet Gävleborg, Gävle, Sweden

Press Release (in Swedish only):

Länsmuseet Gävleborg har det stora nöjet att presentera utställningen While Unconsious av Sara-Vide Ericson. Sara-Vide är en ung konstnär med rötterna i vårt län. I sin konst gestaltar hon bland annat mellanmänskliga relationer, maktförhållanden och vårt förhållande till det omedvetna.

I utställningen While Unconcious låter hon naturen vara den scen på vilken drömmar och upplevelser ur det undermedvetna gestaltas. Hon undersöker symboler och myter och det undermedvetnas makt över människan. Det handlar om uråldriga och nedärvda arketyper som återfinns i alla tider, i alla kulturer. Men också om hennes självupplevda drömmar och erfarenheter.

Ormen har en central roll, liksom vattnet. Vi ser kvinnan som kämpat sig upp ur det undermedvetnas vatten i målningen Kränkt av det Undermedvetna. I Snake Dance slingrar sig ormar runt nakna fötter, kanske är det en dans med djupt rotade rädslor…

De smutsiga fötterna i målningen Satans Feet, visar en människa som till slut kapitulerat under sin flykt från det som jagar henne. Eller? Vad betyder knäfallandet? Tillber hon någon eller något? Kanske naturen själv? Eller är det ett tecken på underkastelse? De blottade fötterna visar en sårbarhet. Fötterna är det vi står och går på – de är tåliga och bär oss så länge de inte skadas…

Natur och religion är tätt sammankopplade och naturen är en viktig del i Sara-Vide Ericsons konst. Miljön i Satans Feet är t ex en gammal tingsplats som finns utanför hennes eget hem.

Sara-Vide Ericson växte upp i Hälsingland och bor numera i Uppland, utanför Tierp. Det är främst landskapen kring Uppland och Hälsingland hon använder sig av i sin konst. Målningarna är noggrant planerade och iscensatta. Allt är genomtänkt i detalj – från kläderna till människans kroppsspråk. Konstnären iscensätter och fotograferar, ofta med sig själv som modell. Med fotografiet som förlaga arbetar hon sedan vidare med målningar i ateljén.

Sara-Vides konst både fascinerar och berör. Den skapar en längtan till naturen samtidigt som bilderna ibland ger ett hotfullt intryck. Man kan ana det dolda, det undermedvetnas påverkan och makt över oss.

/Ingela Jönsson, intendent

More information:
www.lansmuseetgavleborg.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Hellvi Kännungs is closed until next summer.
The gallery in Stockholm is closed for the summer.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com