Johanna Karlsson

Market Art Fair

17–19.9 2021, Liljevalchs, Stockholm, Sweden

We are proud to present a solo exhibition by Johanna Karlsson at this year’s edition of Market Art Fair in Stockholm.

Johanna Karlsson (b. 1968) lives and works in Stockholm. She is educated at the Royal Institute of Art in Stockholm (1991–1997). Johanna Karlsson constructs meticulously detailed portrayals of landscapes in her dioramas, using a mixed media technique including copper and silver wire, paper, textile, pigment and plaster. She takes fragments of nature into a cultural context, and the result is a laboratory-like presentation with an emotional load – a personal and poetic natural science. Johanna Karlsson does not add any special symbolic or thematic narratives to her nature studies. They belong to the larger story of all thing’s birth, construction and destruction. The time spent making the works becomes synonymous with its content.

A new catalogue with images of the works and an essay written by Swedish writer Tomas Bannerhed is published in connection with the presentation.

Soldering and gluing, modelling and painting are her methods. And reducing, naturally, changing the scale and perspective, which, together with the presentation in glass displays, enhances the impression of nature as object, something mankind must relate to, something we can plunder, or live with in harmony.

–from Tomas Bannerhed’s text on Johanna Karlsson

Read the catalogue online!

We look forward meeting you in our booth #27.
Please contact us for more information or inquiries.
During the fair we can be reached by e-mail or on +46 708 10 69 06 (Magnus)

--

Address:
Liljevalchs Konsthall
Djurgårdsvägen 60
Stockholm
Sweden

Hours:
Friday 17.9 (only with special invitation)
Saturday 18.9, 12.00–7.00 pm
Sunday 19.9, 12.00–6.00 pm

Entrance fee:
160 SEK (adults)
130 SEK (senior, junior)
Children under 15 years free

Book your ticket here!

Svenska: 

Vi har glädjen att presentera en soloutställning med Johanna Karlsson på årets upplaga av Market Art Fair i Stockholm.

Johanna Karlsson (b.1968) bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (1991–1997). Johanna Karlsson konstruerar minutiöst detaljerade landskapsstudier i sina dioraman, med blandteknik såsom koppar- och silvertråd, papper, textil, pigment och gips. Hon tar fragment och utsnitt av naturen till ett kulturellt sammanhang och resultatet blir en laboratorieliknande presentation med en känslomässig laddning – en personlig och poetisk naturvetenskap. Johanna Karlsson skriver i sina naturstudier inte in särskilda symboliska eller tematiska narrativ. De tillhör den större berättelsen om alltings födelse, konstruktion och förstörelse. Tiden som läggs i arbetet blir synonymt med innehållet.

En katalog med bilder på verken tillsammans med en nyskriven text av författaren Tomas Bannerhed ges ut i samband med presentationen.

Löda och limma, forma och måla är hennes metod. Och förminska så klart, arbeta med skalförskjutningar och perspektiv, vilket tillsammans med presentationen i glasförsedda montrar förstärker intrycket av naturen som objekt, något som människan måste förhålla sig till, som vi kan roffa åt oss av eller leva i samklang med.

– ur Tomas Bannerheds text om Johanna Karlsson

Läs katalogen online!

Vi ser fram emot att träffa er i vår monter #27!
Kontakta oss gärna för mer information och förfrågningar.
Under mässan nås vi på e-post och +46 708 10 69 06 (Magnus)

--

Adress:
Liljevalchs Konsthall
Djurgårdsvägen 60
Stockholm

Öppettider:
Fredag 17.9 (endast med speciell inbjudan)
Lördag 18.9, 12.00–19.00
Söndag 19.9, 12.00–18.00

Entré:
160 SEK (vuxna)
130 SEK (senior, junior)
Barn under 15 år gratis

Boka din biljett här!

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

The gallery is closed over the Holidays 19.12 2021–10.1 2022

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com