Jens Fänge

Supersurrealismen

29.9 2012 -20.1 2013, Moderna Museet Malmö

Surrealism is a movement that has never faded. Vital and current art with surrealist elements is still being created. By means of shock, surprise and disturbance, artists seek to stir up the inner reality behind the viewer’s outer, rigid conventions and restricting inhibitions.
Moderna Museet has an eminent collection of surrealism from the crucial years round 1920-40, comprising paintings, sculptures and objects. It includes Louise Bourgeois, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Max Ernst, Wilhelm Freddie, Alberto Giacometti, Francis Picabia, Man Ray and Meret Oppenheim. These artists, together with the equally prominent photographers Brassaï, Hans Bellmer, Henri Cartier-Bresson, André Kertész, Lotte Jacobi and Paul Strand, films by Luis Buñuel and Maya Deren from the same period, will form the core of the exhibition, which also features works from the period after the Second World War to today.

Contemporary works by artists such as Nathalie Djurberg, Carsten Höller and Magnus Wallin are juxtaposed with post-war existential depths, 1960s psychedelic art, sexual liberation and transgressive approaches on identity. The prehistory of surrealism will also be dealt with in a spatial curiosity cabinet. Altogether, the exhibition is an eruption of supersurrealistic images.

Curator: John Peter Nilsson

Svenska: 

Surrealismen är en konstriktning som inte klingat av. Fortfarande görs det viktig och aktuell konst med surrealistiska inslag. Genom att chockera, överraska och irritera vill konstnärerna röra om i människans inre verklighet bakom de yttre stela konventionerna och begränsande hämningar.
Moderna Museet har en betydelsefull surrealistsamling från de avgörande decennierna runt 1920-40 med målningar, skulpturer och objekt. Här finns bl. a. Louise Bourgeois, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Max Ernst, Wilhelm Freddie, Alberto Giacometti, Francis Picabia, Man Ray och Meret Oppenheim. Tillsammans med de likaledes framstående fotograferna Brassaï, Hans Bellmer, Henri Cartier-Bresson, André Kertész, Lotte Jacobi och Paul Strand, samt filmer av Luis Buñuel och Maya Deren från samma tid, kommer denna del utgöra utställningens hårda kärna.

Utställningen innehåller också verk från tiden efter andra världskriget fram till idag. Samtida verk av bl. a. Nathalie Djurberg, Carsten Höller och Magnus Wallin möter efterkrigstidens existentiella känslodjup, psykadeliska inslag från 1960-talet samt sexuell frigörelse och gränsöverskridande synsätt på identiteten. Även den surrealistiska förhistorien tas upp som ett rumsligt kuriosakabinett. Sammantaget växer ett supersurrealistisk bildflöde fram genom utställningen.

Curator: John Peter Nilsson

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com