Susanne Johansson

Wood

16.03—28.04 2019, Örebro konsthall, Sweden

WOOD – An exhibition about wood and its material to build but also the relationship between human and nature. Artists with different forms of expression interpret nature and wood as material. The architect investigates the properties of wood in the angle of construction and habitat. During the exhibition period seminar around architecture and urban development from sustainability perspective.
Group exhibition.

The exhibition is given in collaboration with Galleri Exposé and Sveriges arkitekter (Architects of Sweden).

More information: www.orebro.se/orebrokonsthall

Svenska: 

WOOD – En konstutställning om träd och trä som material att skapa eller att bygga med men också om förhållandet mellan människan och naturen. Konstnärer med olika uttryckssätt tolkar naturen och materialet trä. Arkitekter undersöker träets egenskaper utifrån konstruktion och livsmiljöer. Under utställningstiden ges seminarier kring arkitektur och stadsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv.
Samlingsutställning.

Utställningen ges i samarbete med Galleri Exposé och Sveriges arkitekter.

More information: www.orebro.se/orebrokonsthall

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com