Mamma Andersson & Dan Wolgers

Dialogen

7.10, The Royal Academy of Fine Arts, Stockholm, Sweden

From Press Release (in Swedish only):

Premiär för Dialogen den 7 oktober i Konstakademien – en serie samtal om konst- och arkitekturundervisning

Under hösten inleds en samtalsserie inom ramen för Konstakademiens föreläsningsprogram på onsdagar kl.18.00 (med enstaka undantag). Konstnärer, arkitekter, studeranden, lärare och professorer kommer att föra dialog kring olika frågeställningar gällande konst- och arkitekturundervisning. Avsikten är att skapa ett utbyte över generationerna om erfarenheter av undervisning som både lärare och student, och om hur dessa erfarenheter har präglat praktiken i vardagen som arkitekt, konstnär eller student.
Alla programpunkter är gratis och öppna för alla. Det krävs ingen föranmälan.

Vilken roll har undervisningen haft, vilken har den nu och i framtiden? Vilken roll för utvecklingen spelar skolmiljön och dynamiken mellan studenterna och lärarna eller det givna sammanhanget som de har att verka i? Frågor som dessa utvecklas i växelspel mellan samtalen och essäerna vilka stimulerar skilda röster att ta plats och delta i dialogen under läsåret. I temat ingår även föreläsningar som tidigare hållits av ledamöter i slutna kretsar men som nu riktas till en större publik och till studenter på konsthögskolor.

De sammanfattade dialogerna och andra texter i ämnet kommer att samlas i en serie essäer med tema konst- och arkitekturundervisning. Essäerna kommer att publiceras löpande på Konstakademiens hemsida (www.konstakademien.se) och i samarbete med nättidskriften Omkonst (www.omkonst.com). Dessa kommer därefter att samlas i en bok i Konstakademiens skriftserie ”Skrifter”, ett förlags- och publiceringsverktyg kopplat till Konstakademiens hemsida vilket lanseras i början av november. Efter att samtliga essäer publicerats kommer de att som essäsamlingen ”Dialoger” kunna beställas direkt hem till brevlådan.

Programmet läggs fortlöpande under läsåret och hittills ser det ut så här:

7 oktober Publikation av första essän ”Före och efter Bologna” av Dan Wolgers.

7 oktober Konstnärerna och konstakademiledamöterna Dan Wolgers och Karin Mamma Andersson utfrågas av Lovisa Ingman, andraårselev på Konstskolan Basis.
Kl. 18.00, Konstakademiens hörsal, plan 2, Fredsgatan 12.

14 oktober Exfemmor från KKH som disponerar Konstakademiens stipendieateljé utfrågas av ständig sekreterare Susanna Slöör.
Kl 18:00, Konstakademiens hörsal, plan 2.

21 oktober Konstnären Johan Widén och akademiledamoten Peter Cornell samtalar om konstens teori och sin tidigare gemensamma undervisning. ständig sekreterare Susanna Slöör är utfrågare.
Kl 18:00, Konstakademiens hörsal, plan 2.

4 november Akademiledamoten Olle Granath föreläser: Svensk konst efter 1945, del 1.
Kl 18:00, Konstakademiens hörsal, plan 2.

23 November (obs måndag) Arkitekturprofessorerna Henrietta Palmer (Chalmers och tidigare KKH) samt Elizabeth Hatz samtalar med akademiledamoten Fredric Bedoire, professor em. i arkitekturhistoria vid KKH.
Kl 18:00, Konstakademiens hörsal, plan 2.

More information: konstakademien.se

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com