Richard Johansson

They always come back

12.11 - 20.12 2009, Galleri Magnus Karlsson

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present Richard Johansson’s fifth solo exhibition in the gallery.

In Richard Johansson’s new exhibition he has worked from without two artworks in the Swedish art history. Lars Hillersberg’s and Karin Frostenson’s “They never come back” from the collection of Moderna Museet in Stockholm, and the work “Spanish Blacksmiths” by Ernst Josephson from collection of The National Museum in Stockholm. Both works have been transformed into three-dimensional sculptures/installations with contemporary content. With these two works Johansson has been able to work unrestrained and is now gathering the different expressions he has in his own artistry.

“My first overthrowing meeting with art was when I was 16 years old and bought the book ‘Swedish Alternative’ on a flea market in Jönköping. This was something else than moose in backlighting; here I met John E Franzén, Dick Bengtsson and Lars Hillersberg. Several of their paintings have been stocked into my mind since then. A couple of years ago Lars Hillersberg’s and Karin Frostenson’s work ‘They never come back’ from 1968 suddenly appeared.
Since then I’ve worked with my own sculptural work, ‘They always come back’, with my own reflections in present time, that is Sweden 40 years later.
The other paraphrase has its starting-point in Ernst Josephson’s ‘Spanish Blacksmiths’ from 1882.
My grandfather grew up in a bordar’s home and worked himself as a bordar in his youth.
He used to talk about that experience when I was a child.
Nowadays we have a new lower class, most of them are from the east.
They make dreams come true.”
Richard Johansson

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Richard Johanssons femte separatutställning på galleriet.

Richard Johansson har i sin nya utställning arbetat utifrån två verk ur den svenska konsthistorien. Lars Hillersbergs och Karin Frostensons “They never come back” som finns i Moderna Museets samling, samt Ernst Josephsons “Spanska smeder” som finns på Nationalmuseum. Bägge verken har transformerats till tredimensionella nutidsskildringar. Johansson har i dessa verk kunnat arbeta mer gränslöst i skilda material och sammanför nu de olika uttryck han haft i sitt eget konstnärskap.

“Mitt första omvälvande möte med konst var när jag som 16-åring köpte boken
Svenskt Alternativ på en loppis i Jönköping. Detta var något annat än älgar i motljus;
här mötte jag John E Franzén, Dick Bengtsson och Lars Hillersberg.
Flera av deras målningar har legat och guppat i hjärnan sedan dess.
För ett år sedan dök Lars Hillersbergs och Karin Frostensons ‘They never come back’ från 1968 upp.
Sedan dess har jag arbetat med ett eget skulpturalt verk, ‘They always come back’, med egna
reflektioner i min samtid, i Sverige så här 40 år senare.
Den andra parafrasen tar sin utgångspunkt i Ernst Josephsons Spanska smeder från 1882.
Min farfar kom från ett statarhem och arbetade själv som statare i sin ungdom.
Han brukade berätta om den erfarenheten för mig när jag var yngre.
Nu har vi en ny underklass som till stor del kommer från öster.
De är våra drömförverkligare.”
Richard Johansson

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
and by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com