Thomas Broomé

556 Hertz

13.11–21.12 2008

Galleri Magnus Karlsson is pleased to introduce Thomas Broomés second exhibition at the gallery.

To work in a versatile and groundbreaking manner through different techniques and expressions has become one of Thomas Broomés most well known features. In his early work he collaborated with The Interactive Institute (Interaktiva Institutet) in order to produce interactive art and techniques. Later on he brought those experiences along to develop his own artistry. His debut exhibition at Galleri Magnus Karlsson in 2006 received a lot of attention. For example, the sculpture 'Low_Res_Man' was shown, along with a series of black and white drawings made out of words: 'ModernMantra'. These works have seen an unprecedented spread on the Internet after beeing exposed at the Frieze Art Fair in London and The Armory Show in New York.

In this new exhibition, '556 Hertz', a series of paintings, sculpture, installation and video is on display.

The sculpture 'Eggshell Mind' pictures a seven year old boy sitting at his school desk. His story is as unwritten as the empty paper in front of him. The white, innocent expression turns darker at a closer inspection. The sculpture raises questions of our fragility and our ability to adapt, as well as of which experiences, surroundings and values that shape us as human beings.

In a series of new paintings, Broomé has proceeded with the 'ModernMantra'-technique, but taken it a step further. The new paintings are of a much larger scale, and Broomé has managed to introduce yet another dimension by adding colour, light and shade. In the images, an object can have up to ten different nuances. Broomé uses the expression "Dunkelskrift" ("dimmed writing") about the technique. The light sources are emphasized in the dark paintings, long shadows fall over the objects and create a suggestive atmosphere. The images are built by repetitions the words that they represent. The words appear both as linguistic symbols and as bricks in the image structure. Symbolic, hyper-modern environments meet baroque dimmed painting.

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Thomas Broomés andra utställning på galleriet.

Att arbeta mångsidigt och banbrytande genom olika tekniker och uttrycksformer har blivit något av Thomas Broomés kännetecken. I sina tidiga verk samarbetade han med Interaktiva Institutet för att utveckla interaktiv konst och teknik. Erfarenheterna tog han sedan med sig för att utveckla sitt eget konstnärsskap. Debututställningen på Galleri Magnus Karlsson 2006 blev mycket uppmärksammad. Bl.a. visades skulpturen ‘Low_Res_Man’ och en serie svartvita teckningar uppbyggda av ord; ‘ModernMantra’. Dessa verk har har därefter fått rekordartad spridning via internet efter även ha visats på Frieze Art Fair i London och The Armory Show i New York.

I den nya utställningen ‘556 Hertz’ visas en serie målningar, skulptur, installation och video.

Skulpturen ‘Äggskalspojken’ visar en sjuårig pojke sittande i skolbänken. Hans historia är lika oskriven som det tomma bladet framför honom. Det vita oskuldsfulla uttrycket mörknar vid en närmare betraktelse. Skulpturen ställer frågor om vår skörhet och anpassningförmåga samt vilka upplevelser, miljöer och värderingar som formar oss.

I en ny serie målningar har Broomé utgått från sina textbaserade ‘ModernMantra’-teckningar, men tagit tekniken ett steg längre. Dels har de nya verken ett mycket större format, och dels har Broomé genom att tillföra färg, ljus och skugga givit dem ytterligare en dimension. Ett objekt i bilden kan ha upp till tio olika nyanser. Broomé använder uttrycket ”Dunkelskrift” om tekniken. Ljuskällorna har en central plats i de mörka målningarna, långa skuggor faller över föremålen och skänker en suggestiv stämning. Bilderna byggs upp av upprepningar av de ord som föremålen föreställer. Orden blir både språkliga tecken och byggstenar i bildbygget. Symbolladdade, hypermoderna miljöer möter barockt dunkelmåleri.

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

The gallery is closed over the Holidays 19.12 2021–10.1 2022

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com