Tommy Hilding

Se dig om / Look Back

8.3, 2020, Sturehof, Stockholm, Sweden

Tommy Hilding exhibits at Sturehof in Stockholm.

Opening reception: 8 March 17—19

From press release:
Tommy Hilding opens his show at Sturehof on March 8 at 17-19. The opening is open to all and no registration is required. Exhibition is ongoing until the summer.

"My paintings have during the last 15 years focused on the clash of different kinds of opposites. Figurative meets abstract. Urban environments meet landscapes. Depth meets events on the surface of the painting. There is always a social dimension, often with a critical eye and a certain critique of civilization. There must always be something in the pictures that "scratches" a little in the eye. Conscious mistakes that contaminate the images. The images are almost always empty on people, but still all about us. The environments themselves become portraits of us humans and our lives ”

Sturehof
Stureplan 2
114 35 Stockholm, Sweden

For more information:

www.sturehof.com

Svenska: 

Tommy Hilding ställer ut på Sturehof i Stockholm.

Vernissage: 8 mars 17—19

Från pressmeddelandet:
Tommy Hilding öppnar sin utställning på Sturehof med en vernissage den 8 mars kl 17-19. Vernissagen är öppen för alla och ingen föranmälan krävs. Utställning pågår fram till sommaren.

“Mitt måleri har under dom senaste 15 åren handlat om att kollidera olika slags motsatser. Figurativt möter abstrakt. Urbana miljöer möter landskap. Djupverkan möter händelser på målningens yta. Det finns alltid en social dimension, ofta med en kritisk blick och en viss civilisationskritik. Det måste alltid finnas något i bilderna som ”skaver” lite i ögat. Medvetna felgrepp som förorenar bilderna. Bilderna är nästan alltid tömda på människor, men handlar ändå om oss alla. Miljöerna i sig blir porträtt på oss människor och våra liv”

Sturehof
Stureplan 2
114 35 Stockholm, Sweden

För mer information:

www.sturehof.com

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com