Richard Johansson

Travelogues

6.10–6.11 2011

Travelogues is Richard Johansson's sixth solo exhibition in the gallery. The title of the exhibition is not based on actual journeys. Rather, the dreams and fantasies about places and events, and by travelling back in time.
The trip is made by using pictures and objects that the artist has collected in different situations. The destination and artistic expressions have been open during the process. The result that now is presented can be described as a cabinet of an eccentric collector with sculptures, paintings, drawings and objects.

Svenska: 

Reseskildringar är Richard Johanssons sjätte separatutställning på galleriet. Titeln till trots handlar utställningen inte om faktiska resor. Snarare om drömmar och fantasier om platser och händelser, och tankar som färdas bakåt i tiden.
Resan är gjord med hjälp av bilder och föremål som konstnären samlat på sig i olika sammanhang. Resmålet och de konstnärliga uttrycken har varit obestämda under arbetets gång och det som nu presenteras kan beskrivas som ett kabinett hos en excentrisk samlare av skulpturer, målningar, teckningar och objekt.

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com