Ulf Lundin

Framing Bodies

30.5–30.8 2015, Hasselblad Center, Göteborg, Sweden

Från Pressrelease:

Sedan mitten av 1800-talet har fotografin varit ett redskap för att definiera och kontrollera subjekt, men även bekräfta och synliggöra sällan skådade miljöer och individer. Urvalet av verk från Hasselbladstiftelsens samling i Framing Bodies belyser detta. Utställningen tematiserar olika fotografiska inramningar av kroppen utifrån perspektiven: övervakning; normöverskridning; arbete och kolonialt förtryck.

De tidigaste bilderna – Berg & Høegs privata och lekfulla porträtt – är från slutet av 1800-talet, men tyngdpunkten i utställningen ligger på arbeten tillkomna de senaste 60 åren med Annica Karlsson Rixons bilder från ett ryskt queerläger och Annika von Hausswolffs stilleben med guldtänder från 2013 som de nyaste förvärven. De 15 fotograferna i utställningen lyfter fram öden som annars inte hade berättats, de erbjuder alternativa perspektiv på etablerade föreställningar om världen – men de påminner oss också om mediets normativa och styrande makt, som fortfarande utövas idag.

Framing Bodies är den andra i en serie tematiska utställningar med verk ur Hasselbladstiftelsens samling. Den första utställningen, med titeln Still Life Work Life, visades våren 2013.

I Framing Bodies visas verk av:
Bolette Berg & Marie Høeg, Ernest Cole, Ann Christine Eek, Walker Evans, Bruce Gilden, Nan Goldin, Annika von Hausswolff, Annica Karlsson Rixon, Kent Klich, Adriana Lestido, Ulf Lundin, Santiago Mostyn, Jorma Puranen, Ann-Sofi Sidén och Christer Strömholm.

Curatorer: Dragana Vujanovic och Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen

Mer information:
www.hasselbladfoundation.org

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12–5 pm
Saturday 12–4 pm
Or by appointment.

Opening hours during Easter:
Thursday 18.4 12–4 pm
Friday–Saturday: Closed

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com