Ulf Lundin

Still Films

28.2 - 6.4 2008

Galleri Magnus Karlsson is pleased to present the fifth solo exhibition by Ulf Lundin.

With the title Still Films Ulf Lundin is playing with the concept of Film stills; a still taken from the moving picture. An image showing a brief moment in a much longer history. Still films is something very different.
During the working process with Still films, 14 photographs all together, Ulf Lundin has been working with both traditional photography and digital manipulation. For each image he has decided on a specific place that will work as a stage setting for his ideas.
With a camera on a tripod he has taken a series of photographs during one day, waiting for the right moment that might add something to the wanted image. He is gathering material.
The next step is when Lundin with the help of a computer puts together different parts of the images to create a compressed manipulated reality. The result becomes a tasty soup where the ingredients have been concentrated to a mixture like hours becoming a brief moment.

“The tableaux of his latest series, whether train station lovefest or childhood skating rink catastrophe, each take on equal dimensions of ecstasy and humiliation. Though inconceivable, they are also recognizable as subconscious projections, even banal. Lundin is able to explode your internal sense of longing by providing it with a consummation perversely surplus to anything like satisfaction. This is what you want, this is what you get.
At their best, the images function as more than illustration by way of metaphor, but rather as a hermetic space of activity – of his making first, of our viewing second, and of conjoined reflection ultimately – that expands the life it exists within. Fractured as that space inevitably is, it also amounts to a workable form of dignity: cleared of any remaining tissue of mystification, photographs can provide the individual with a valid means for reckoning, which in Lundin’s anxious mind is an undertaking always fraught with comedy and pathos.”
From Gil Blank’s text about Still Films.

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Ulf Lundins femte separatutställning på galleriet.

Med titeln Still Films leker Ulf Lundin med begreppet Film Stills; en stillbild tagen ur en rörlig film. En bild som visar endast ett kort
ögonblick ur en längre historia. Still Films är något helt annat.
Under arbetet med Still Films, som är en serie på fjorton fotografier, har Ulf Lundin använt sig både av traditionell fotografi och digital bildmanipulation. För varje bild har han valt ut en lämplig plats som fått fungera som scen för hans idé. Med kameran på stativ har han sedan fotograferat platsen många gånger under en dag. Väntat in speciella tillfällen som kan addera innhåll till den uttänkta bilden. Samlat material. I nästa fas i arbetet har Lundin med datorns hjälp satt samman olika delar av bilderna och skapat en ny komprimerad manipulerad verklighet. Resultatet blir som en smakrik buljong där några timmar kokats ner till ett ögonblick.

“Bilderna i hans senaste serie – till exempel kärleksfesten på Stureplan eller barndomskatastrofen på skridskobanan – består alla av lika delar extas och förnedring. De är osannolika, men samtidigt igenkännliga som omedvetna projektioner, rentav banala. Lundin får vår inre längtan att explodera genom att ge den ett slutmål som är egensinnigt olikt något som ens påminner om tillfredsställelse. Det här är vad du vill ha, det här är vad du får.
När hans bilder är som bäst fungerar de som mer än metaforiska illustrationer och är snarare ett slags hermetiska rum för verksamhet – först för hans skapande, sedan för vår betraktelse, och till sist för gemensam tanke – som utvidgar det liv vari det existerar. Rummet är oundvikligen sprucket, men det är också liktydigt med ett slags möjlig värdighet: befriade från alla eventuella spår av mystifiering kan foton förse individen med en giltig metod för positionsbestämning, något som i Lundins bekymrade tankevärld är ett företag som alltid är laddat med humor och patos.”
Ur Gil Blanks text om Still Films.

Exhibitions: 

Upcoming Exhibition

Duda Bebek, Clara Gesang-Gottowt, James Morse, Daisy Parris, Mohammed Sami & Alejandro Sintura

Necessity

22.1—5.3 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

The gallery is closed over the Holidays 19.12 2021–10.1 2022

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com