Ulf Lundin

Observation – insight : perspectives on the collection

5.4–31.12 2014, Västerås Konstmuseum, Sweden

To look at the world around us, perhaps through a window or from a beautiful vantage point is something we all have enjoyed.

In art we find many still outlooks – from a window, out across a landscape, to any close or distant. The view from a train window that quickly sweeps past can become an abstraction, a feeling or an idea.
Aiming out and look at the world around us can provide an insight – a personal understanding of something else, secretly or openly. In view – insight , we highlight works from Vasteras Art Museum’s collection in different ways look outward – but also inward. In the exhibition we encounter classical landscapes and views from different times, but also abstracted images that have a sense of discovering another world brought.

The exhibition includes a presentation of the recently purchased video work 5–9 ( 2013) by Ulf Lundin (born ’65, Stockholm). In the film, we can secretly and remotely monitor the work in an office building during the day and the season’s dark hours. The film is a manipulated collage of several filmed occasions clipped together. The 27 minute long video sequence, we look into the various events that take place in parallel both in time and in space.

More information:
www.vasteraskonstmuseum.se

Svenska: 

Att se på vår omvärld, kanske genom ett fönster eller från en vacker utsiktsplats är något vi alla har njutit av. I konsten finner vi många stilla utblickar – från ett fönster, ut över ett landskap, mot något nära eller fjärran. Utsikten från ett tågfönster som snabbt sveper förbi kan bli en abstraktion, en känsla eller en aning.
Att sikta ut och se på sin omvärld kan ge en insikt – en personlig förståelse för något annat, hemligt eller öppet. I Utsikt-insikt lyfter vi fram verk ur Västerås konstmuseums samling som på olika sätt blickar utåt – men även inåt. I utställningen möter vi klassiska landskap och vyer från olika tider, men även abstraherade bilder där en känsla av att upptäcka en annan värld väcks.

I utställningen presenteras bland annat det nyligen inköpta videoverket 5–9 (2013) av Ulf Lundin (f. -65, Stockholm). I filmen kan vi i hemlighet och på distans följa arbetet i en kontorsbyggnad under dygnets och årstidens mörka timmar. Filmen är ett manipulerat collage av ett flertal filmade tillfällen som klippts samman. I den 27 minuter långa filmsekvensen blickar vi in i olika händelser som sker parallellt både i tid och i rymd.

Mer information:
www.vasteraskonstmuseum.se

Upcoming Exhibition

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12–5 pm
Saturday 12–4 pm
Or by appointment.

Opening hours during Easter:
Thursday 18.4 12–4 pm
Friday–Saturday: Closed

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com