Peter Köhler

Voyage to the end of the universe

8.1 - 8.2 2009, Galleri Magnus Karlsson

Galleri Magnus Karlsson is pleased to introduce Peter Köhler’s first solo exhibition at the gallery.

Peter Köhler’s paintings and drawings borders between abstraction and spontaneous figuration. The images are formed layers by layers, intuitive and directly but with accurateness and precision. The paintings surrounds you and as a viewer you are able to step into Peter Köhler’s milling world of images, where the references are high and
low, from Jackson Pollock to Keith Haring and graffiti.
With his playful and expressive painting he creates agravic landscapes in an airy atmosphere, under water or perhaps on an unknown planet. Recently, Peter Köhler has gone from picturing everyday life to a refuge into a utopic dream world. In some of the work – a drawn dairy and four works on paper – there is also a evident inspiration from Southeast Asia in form and symbolics.
“There is a sense of isolation in what I do, but it feels stereotype talking about it. I have been influenced by writers such as William Burroughs and Isidore Ducasse and in their work there is definitely a sense of isolation and observing the absurdness of life. In several paintings I have in different ways combined areas and interests that have fascinated me for many years. For example, the metaphorical world around the wide term of superstition and classic science fiction-images of new worlds filled with fantasies (and clichés) about the unknown.”
/Peter Köhler

Svenska: 

Galleri Magnus Karlsson har glädjen att presentera Peter Köhlers första separatutställning på galleriet.

Peter Köhlers målningar och teckningar befinner sig i gränslandet mellan abstraktion och spontan figuration. Bilderna växer fram i lager på lager, intuitivt och direkt men med noggrannhet och precision. Målningarna agerar omslutande och som betraktare kan man att kliva in i Peter Köhlers myllrande bildvärld. Referenserna där är både höga och låga, från Jackson Pollock till Keith Haring och graffiti. Med sitt lekfulla och expressiva måleri skapar han viktlösa landskap i en atmosfär av luft, under vatten eller kanske på en främmande planet. Peter Köhler har de senaste åren gått från det mer föreställande vardagliga mot en tillflyktsort, en utopisk drömvärld. I några av verken – en dagbok i teckningsform och fyra arbeten på papper – finner man också en tydlig inspiration från den österländska världen i färgval, formspråk och symbolik.
“Det finns en känsla av isolation i det jag gör, men det blir lätt stereotypt när man talar om det. Jag har påverkats av författare som William Burroughs och Isidore Ducasse och i deras verk så återfinns definitivt en känsla av isolation och observerandet av absurditeterna i livet. I flera av målningarna har jag på olika sätt kombinerat områden och intressesfärer jag under många år fascinerats av, t.ex. den bildrika världen kring det
breda begreppet vidskepelse och klassiska science fiction-motiv av nya världar fyllda av fantasier (och klichéer) om det okända.”
/Peter Köhler

Upcoming Exhibition

Bella Rune

Digging

12.3—16.4 2022

Contact

email

info@gallerimagnuskarlsson.com

phone

+46 8 660 43 53

address

Fredsgatan 12 • S-111 52 Stockholm, Sweden

instagram

Follow us on Instagram

gallery hours

Tuesday–Friday 12.00–5.00 pm
Saturday 12.00–4.00 pm
or by appointment.

hellvi kännungs

hellvi.blogspot.com

le manoir

www.lemanoirbanyuls.com