Sara-Vide Ericson & Tilda Lovell at Bonniers Konsthall

”Något mörkt ställde sig vid våra sinnens fem trösklar utan att gå över dem”, Bonniers Konsthall, Stockholm, Sweden, 30.8—29.10 2023

Will be updated with English information.

 

For more information:

bonnierskonsthall.se

 

--

Från press release:

 

Tilda Lovell gör ofta rumsliga installationer med inslag av video, ljud, bilder och skulptur medan Sara-Vide Ericson är målare, här visas deras verk tillsammans för första gången. Deras utställning erbjuder besökaren att beträda flera landskap; att kliva in och beskåda dem är bara början, konstnärerna föreslår en djupare förening. De har själva öppnat sig för de möjligheter som kommer med att ställa ut i dialog med en kollega, även om båda visar egna verk uppstår här ett nära samspel.  

 

Där någon noterar speglingar mellan verk av de båda eller anar ett besläktat allvar ser en annan kanske skillnader i hur de återger blanka ytor eller skildrar tomrum, hur deras landskap väsnas på olika sätt eller hur tiden tycks förlöpa i skiftande hastighet i de många världar de berättar om. Konstnärerna förenas i intresset för människans möte med andra arter från natur och myt samt de omgivningar hon konfronterat, erövrat eller fått underkasta sig genom historien. De scener de skildrar är alltid utdrag ur längre händelseförlopp och en enveten erfarenhetsinsamling. För båda behövs precist ljus, ärlig återgivning av material och en skala som förordar ett möte med hela kroppen för att den rätta koncentrationen ska framträda och verken bli till. Stämningslägen bär mening tillsammans med gråtande träd, paljettklädda skor, alkemistens kärl och karaktärer i stillhet och strävan som befolkar de fräkniga stjärnhimlar, skogar och humusbruna vatten som konstnärerna presenterar. 

 

Utställningstiteln, Något mörkt ställde sig vid våra sinnens fem trösklar utan att gå över dem, har lånats från dikten Palatset av Tomas Tranströmer och påminner om att materialen doftar, golvet känns och luften smakar medan rummen i och utanför konsthallen låter. Bortanför det vi ser finns det påtagliga före och efter som både Ericson och Lovell får oss att förnimma i stunden.

 

Curator: Susanne Ewerlöf

 

För mer information:

bonnierskonsthall.se

April 5, 2023