New Public Commission by Thomas Broomé

New public commission by Thomas Broomé on the roof of GoCo House in Mölndal, Sweden. Press release below in Swedish only. 

 

Pressmeddelande:

 

Fem skulpturer som gestaltar människan tar plats på GoCo House tak
– ett nytt västsvenskt landmärke signerat Thomas Broomé

Signaturbyggnaden GoCo House är skapad för att utgöra navet i den nya stadsdelen GoCo Health Innovation City i Mölndal. Här möts näringsliv, offentlig sektor och akademi för att lösa utmaningarna vi står inför inom hälsa och Life Science. Utöver en kapacitet för 350 bolag och närmre 10 000 arbetstillfällen så är GoCo Health Innovation City också en öppen stadsdel där allmänheten kan ta del av både restaurang, café och de nya miljöerna. Stadsdelens inriktning på hälsa, forskning och människor blev också utgångspunkten för det konstverk som nu tar plats på GoCo House tak. Ett konstverk signerat Thomas Broomé – ett landmärke tillägnat människan.

Konstverket består av fem skulpturer som gestaltar människan i olika uttryck och rörelser. Med en höjd på upp till 7 meter kommer konstverket kunna upplevas både på plats och från E6:an i södergående riktning från Göteborg. ”Tre skulpturer är högre än Poseidon”, säger Thomas Broomé och fortsätter.

– Skulpturerna knyter an till både byggnadens fokus på människor och området som centrum för hälsa, innovation och forskning. Jag var tidigt inne på att gestalta just människan men insåg snabbt att jag behövde arbeta i stor skala för att konstverken skulle kunna synas på håll. Skulpturerna är gjorda i skala 3:1, ungefär 7 meter höga, och förändras i takt med att betraktaren rör sig runt dem. Du ser skulpturen från ett håll. Från en annan vinkel försvinner människan, för att i nästa stund komma tillbaka. En konstrast som speglar det föränderliga livet. Att saker kan försvinna men samtidigt finnas kvar.

De fem skulpturerna gestaltar en man med ett barn på sina axlar. En kvinna som sträcker sina armar uppåt. Ett par som håller om varandra. En individ som hukar på marken och en gående kvinna. Den laserskurna aluminiumplåten som skulpturerna är konstruerade av i olika skikt skapar en känsla av att människorna förändras.

– Jag tror att konstverket kommer att upplevas som en spegelbild av betraktaren. Människan förändras, rör sig, utvecklas och så gör också konstverken beroende på var du befinner dig i förhållande till det.

Konstverket Jättar har fått sitt namn från Isac Newtons kända citat: ”Om jag har sett längre än andra så beror det på att jag har stått på jättars axlar”. En ansats som speglar områdets helhet med samarbete som drivkraft och grundpelare, samt vikten av att blicka både bakåt och framåt i tiden och att lära av varandra.

– GoCo Health Innovation City bygger på att skapa plats för nya möten som i sin tur kan driva utveckling och innovation. Att samverka och dela kunskap för framtiden, mänskligheten och kommande generationer. Konstverket blev precis den symbol vi tänkt oss och vi är oerhört stolta över att få ge hem åt ett nytt landmärke i regionen, säger Anna Eckerstig, Director Real Estate Development på GoCo Health Innovation City. 
 
 

Lyssna på reportaget från P4 Göteborg här (only in Swedish)

 

Läs artikeln om Thomas Broomés utsmyckning i Göteborgs-Posten här (only in Swedish)

 

Läs artikeln om Thomas Broomés utsmyckning i Mölndals-Posten här (only in Swedish)

 

Läs artikeln om Thomas Broomés utsmyckning i Fastighetsvärlden här (only in Swedish)

 

Läs artikeln om Thomas Broomés utsmyckning i Nya Projekt här (only in Swedish)

April 30, 2023