Idun Baltzersen & Hans Lannér at Moderna Museet

”Swedish Aqcuisitions: Insights”, Moderna Museet, Stockholm, Sweden, 5.2–24.4 2022

From press release:

In the exhibition “Swedish acquisitions: Insights”, 34 artists explore subjects such as states of mind and bodily experiences. This is the first of two exhibitions featuring works from Moderna Museet’s major project for the acquisition of new art: Swedish acquisitions 2021. 
 

“Swedish acquisitions: Insights” introduces artists whose practices are intertwined with everyday existence; their works portray difficult life events, the importance of home and the road to healing.

In the exhibition, stacked firewood is a silent testimony to manual and mental labour. Another work conveys the artist’s feelings of gratitude and involuntary guilt in relation to an abortion. A figure dressed in reindeer fur and sneakers prompts reflections on the reindeer’s lost soul in the wake of the infamous Girjas case in 2020. Growing up and the changes that take place throughout life are manifested in a monumental sculpture made of assembled pieces of a birch.

The exhibition covers sculptural media, painting, film and photography, but also performances and social manifestations. Although the range of styles and media is wide, the works in the exhibition are linked by their earnest passion and courage to face the painful side of life.

“Swedish acquisitions: Insights” opens on 5 February and ends on 24 April 2022. Part two of the exhibition, “Swedish acquisitions: Matches” opens on 7 May and closes on 14 August 2022.

Curator: Asrin Haidari

 

Participating artists:

Afrang Nordlöf Malekian, Astrid Svangren, Carola Grahn, Esse-Li Esselius, Fatima Moallim, Gabriella Ioannides, Gideonsson/Londré, Hans Lannér, Helena Lund Ek, Idun Baltzersen, Ikram Abdulkadir, Juan-Pedro Fabra Guemberena, Julia Bondesson, Jörgen Hammarberg, Kerstin Bergh, Kristina Eriksson, Lena Cronqvist, Margareta Hallek, Mats Wikström, Matts Leiderstam, Meira Ahmemulic, Mohammed Sami, Nina Bondeson, Olof Marsja, Oskar Hult, Patricio Salinas A, Patrick Nilsson, Peter Wallström, Petronella Petander, Sigrid Holmwood, Snežana Vučetić Bohm, Stina Siljing, Susanna Jablonski och Thomas Wågström.

 

For more information:

modernamuseet.se

 

--

 

Från pressrelease:

I utställningen ”Svenska förvärv: Inblickar” möter du 34 konstnärskap som bland mycket annat undersöker olika inre tillstånd och upplevelser av den egna kroppen. Det här är den första av två utställningar som presenterar konstverk ur Moderna Museets stora inköpsprojekt: ”Svenska förvärv 2021”. 
 

I ”Svenska förvärv: Inblickar” kan du utforska konstnärer som ägnar sig åt praktiker sammanflätade med vardagslivet; verk som gestaltar svåra livshändelser, hemmets betydelse och vägar till läkande.

I utställningen blir staplad ved ett tyst vittnesmål över fysiskt och psykiskt arbete, i ett annat verk närmar sig konstnären känslor av tacksamhet och ofrivillig skuld i en skildring av erfarenheten av abort. En gestalt i renpäls och sneakers låter oss reflektera över renens förlorade själ i efterdyningarna av det uppmärksammade Girjasmålet 2020. Att växa och förändras genom livet manifesteras i en monumental skulptur av sammanfogade delar av björkträd.

Se skulpturala metoder, måleri, film och fotografi, men även performance och sociala manifestationer. Bredden av verk och konstnärliga metoder är stor, men allvaret och modet att möta livets smärtpunkter förbinder verken i utställningen med varandra.

Utställningens första del ”Inblickar” öppnar den 5 februari och pågår fram till den 24 april 2022. Den andra delen, ”Svenska förvärv: Tändstickor”, går att se från den 7 maj till 14 augusti 2022.

Curator: Asrin Haidari

 

Medverkande konstnärer:

Afrang Nordlöf Malekian, Astrid Svangren, Carola Grahn, Esse-Li Esselius, Fatima Moallim, Gabriella Ioannides, Gideonsson/Londré, Hans Lannér, Helena Lund Ek, Idun Baltzersen, Ikram Abdulkadir, Juan-Pedro Fabra Guemberena, Julia Bondesson, Jörgen Hammarberg, Kerstin Bergh, Kristina Eriksson, Lena Cronqvist, Margareta Hallek, Mats Wikström, Matts Leiderstam, Meira Ahmemulic, Mohammed Sami, Nina Bondeson, Olof Marsja, Oskar Hult, Patricio Salinas A, Patrick Nilsson, Peter Wallström, Petronella Petander, Sigrid Holmwood, Snežana Vučetić Bohm, Stina Siljing, Susanna Jablonski och Thomas Wågström.

 

För mer information:

modernamuseet.se

April 27, 2022